2020. gada 3. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenei 100

Mēs esam piedzimuši īpašā laikā, kad daļai no mums, ir bijusi iespēja piedzīvot gadsimtu miju, Latvijas 100 gadu svinības un tagad arī mūsu pilsētas, novada centra- Smiltenes simtgadi! Aicinām būt kopā simtgades norisēs un brīžos, lai kopīgi piedzīvotu un radītu svētkus mums visiem – smilteniešiem, novadniekiem, viesiem!

Šajos 100 gados Smilteni var saukt par unikālu vietu Latvijas kartē – šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtēta un atzīta Latvijā un pasaulē. Attīstītā uzņēmējdarbība iet roku rokā ar spēcīgām tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā.  Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu, Smiltenes novada centru un vienu no Latvijas spēcīgākajiem attīstības centriem. Smiltenes attīstības un izaugsmes pamatā ir nekas cits, kā kopīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par stipru pilsētu, tāpēc par svētku vadmotīvu ir izvēlēts tieši šāds vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta”.

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu cilts vārda „smiltesele”, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta kā tirgotāju un amatnieku apmetne, tās pirmsākumi meklējami jau 13. gadsimtā, kas liecina par Smilteni kā senas un bagātas vēstures pilsētu. Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvojusi gan veiksmes, gan neveiksmes. No 17. līdz 18. gs. pilsēta vairākas reizes tika nopostīta, bet, pateicoties vietējo iedzīvotāju neatlaidībai atjaunot sagruvušās ēkas, tā atdzima katru reizi no jauna. Smiltenei pilsētas tiesības piešķirtas 1920.gada 2.janvārī, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par noteikumu pieņemšanu par pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes miestiem un noteikumus ieviest pārvaldes ceļā (“Valdības Vēstnesis”, Nr.3, 04.01.1920.).

Smiltenes pilsētas 100 gadu jubilejas svinības notiks no 17. līdz 19.jūlijam, kas būs svētki mums visiem – gan tiem, kas šeit dzīvo, strādā un mācās, gan tiem, kas pie mums ieradīsies ciemos. 
 
Par svētku režisoru ir izvēlēts smiltenietis Kārlis Anitens, kurš vairākus gadus ir bijis Rīgas svētku galvenais režisors.  Svētkiem radīts vēstījums “Stipri cilvēki – stipra pilsēta, jo šis stāsts būs par smilteniešiem – par ikvienu un visiem, jo ikviens, kurš par smiltenieti kļuvis, varbūt pat pašam nemanot, kļūst stiprs. “Tā tas ir bijis, tā tas ir un tā tam būs būt,” uzsver režisors. 
 
Kārlis Anitens: “Vārds “stiprs” ir viens no ietilpīgākajiem latviešu valodas vārdiem. To vienlīdz lieto runājot par tādu, kam ir daudz spēka; par tādu, kas noris ar lielu enerģiju; par tādu, kam piemīt iekšējs neapdzēšams dzinulis izrauties; par tādu, kam ir izteiktas kādas īpašības salīdzinājumā ar citiem; par tādu, kas spēj pārliecināt un ietekmēt; par tādu, kam ir dziļas zināšanas un prasmes. Ja paraugāmies uz Smilteni kā pilsētu Latvijas kontekstā, tad jebkura no vārda “stiprs” lietotnēm lieliski ieguļas šīs pilsētas ainavā. Ja raugāmies uz šo ainavu ciešāk, ieraudzīsim lielāko bagātību, kas pilsētai var piederēt – cilvēkus ar nule uzskaitītajām vērtībām.”
 
Ikviens smiltenietis ir stiprs, un viņa devums pilsētai šajos 100 gados ir radījis Smilteni par unikālu vietu Latvijas kartē. Šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtētā un atzīta Latvijā un pasaulē.
 
2020.gadā leposimies par savu māju, pilsētu, valsti, par sevi, savu ģimeni, savu kaimiņu un kolēģi – par visu, kas veido mūsu Smilteni par tādu, kāda tā ir, bija un būs!
 
Gatavošanās svētkiem notiek visu gadu un vēlamies to radīšanā iesaistīt ikvienu!
 
Smiltenes novada dome 2019.gada novembrī izsludināja bērnu zīmējumu akciju “Radām svētku logo Smiltenei 100!”, kurā aicināja piedalīties pilsētas un novada bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam. Izmantojot skaitli “simts” un iekļaujot svētku vadmotīvu “Smiltenes stiprie cilvēki”, jaunie mākslinieki tika aicināti sniegt savu vīziju par svētku vizuālo identitāti. Kopumā tika saņemti 80 darbi, kurus vērtēja un favorītus izraudzījās svētku galvenais režisors un darba grupa. Astoņu autoru: Gustava Beļeviča, Kārļa Broža, Keitas Vaitkunas, Dārtas Gudrinieces, Martas Morītes, Emīla Tarasa, Leldes Loginas, Loretas Rubīnas darbi tālāk iedvesmoja un tika ņemti par pamatu Smiltenes simtgades svētku logo izstrādē. No sirds pateicamies ikvienam zīmējuma autoram par ieguldīto darbu! 
 
Ar bērnu zīmējumiem var iepazīties ŠEIT. 
 
Lai izveidotu vienotu svētku noformējumu, 2019.gada decembrī tika izsludināts vēl viens konkurss – “Smiltenei 100” svētku logo konkurss, kurā aicinājām piedalīties māksliniekus un grafiskos dizainerus. Konkursa dalībnieku uzdevums bija – radīt logo, kurā izmantots vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”, kā arī jāiekļauj zīmējumu akcijas laureātu radītās idejas. Kopumā tika saņemtas 23 idejas, kuras vērtēja simtgades svētku vadības grupa, apstiprināja novada domes deputāti.
 
Par konkursa uzvarētāju izvēlējās novadnieka Kristapa Strazdiņa izstrādāto logo, kur mūsdienīgā veidā ir simboliski uzsvērtas Smiltenes galvenās vērtības: cilvēki, uzņēmējdarbība, izglītība, dabas daudzveidība un aktīvā atpūta. Ietekmējoties no bērnu logo konkursa darbiem, tika radīts logo, kas ir kā logs uz pilsētu caur mūsu māju logiem un logs, caur kuru var redzēt, kas šo 100 gadu laikā ir paveikts. Pa šo logu var redzēt mājas, uzņēmumus un skolas, skaistus dabas skatus un aktīvus cilvēkus. Katra zīme, kas iekļauta logo, simbolizē ļoti daudz dažādas lietas, kas ir apvienotas vienā spēcīgā pilsētā. Tās ir lietas, kas raksturo Smilteni. Turpmāk šis logo nesīs Smiltenes simtgades svētku ideju, vērtības un vizuālo identitāti, vēstot par mums – stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā! 
 
 
Par stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā!
 
Uz tikšanos Smiltenei 100 svinībās 17.-19.jūlijā!

 

 

Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider