2019. gada 20. nov.
Viegli lasīt

Accordion Test/Tiek īstenoti

Pašvaldības realizētie ELFLA projekti
Projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, I.kārta”

Labs projekts I.kārta


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Labs projekts II.kārta

 

Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Pašvaldības realizētie ERAF projekti


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Pašvaldības realizētie ESF projekti


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Pašvaldības realizētie LEADER projekti


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Pašvaldības realizētie Zivju fonda projekti


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Pašvaldības realizētie citu fondu projekti


Projekts "


Projekta programma:
Projekta mērķis:
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:


Kalendārs

Youtube

Slider