2019. gada 21. okt.
Viegli lasīt

Asenizācijas pakalpojumi

Asenizācijas  pakalpojums ietver sūkņu staciju, nosēdaku (kanalizācijas aku), septiķu un citu tvertņu tīrīšanu, kā arī notekūdeņu, cieto nosēdumu un tauku utilizāciju ar vakuuma un hidrodinamiskajām iekārtām.

Reģistrētie Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji Smiltenes novadā: 

Pakalpojumu sniedzējsAdreseKontaktinformācijaPakalpojuma pieteikšanaIzmaksas
SIA „Smiltenes NKUP”
(vienotais reģistrācijas Nr.: 43903000435)
Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729Telefons: 64707062, 26182972
Fakss: 64773204
E-pasts: smiltenesnkup@gmail.com
Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē.  Asenizācijas pakalpojumu izmaksas pieejamas www.smiltenesnkup.lv 
 

 

Kalendārs

Youtube

Slider