2020. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Attīstība

Noslēdzies projekts  “Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija”
Attīstība

Noslēdzies projekts “Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija”

Muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas izstrāde veicinās muzeja misijas sekmīgu īstenošanu, muzeja attīstības vīzijas pilnveidošanu, Mēru muižas kompleksa kā tūrisma objekta attīstību, kā arī kalpos par priekšnosacījumu ekspozīcijas koncepcijas izstrādei un ekspozīcijas realizācijai.

lasīt vairāk ›

Noslēgusies projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” īstenošana
Attīstība

Noslēgusies projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” īstenošana

Noslēgušies projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros veiktie Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūves darbi.

lasīt vairāk ›

Pie Bilskas ezera izveidota baskāju taka
Sabiedrība

Pie Bilskas ezera izveidota baskāju taka

Biedrība “Vilkmuiža 2011” īstenojusi projektu “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”, kura ietvaros pie Bilskas ezera uztapusi sajūtu taka, kas ikvienam dabas mīļotājam dod iespēju doties nelielā pastaigā basām kājām.

lasīt vairāk ›

Attīstība
Notiks publiskā apspriešana piecu pašvaldības ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

Notiks publiskā apspriešana piecu pašvaldības ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

2020.gada 17.septembrī plkst.14:30 Bilskas pagasta pārvaldē, “Pašvaldības māja”, Bilskā, Bilskas pagastā, plkst. 16:00 Blomes tautas namā, Dzirnavu ielā 1, Blomē, Blomes pagastā un plkst. 17:30 Smiltenes kultūras centrā (kino zālē), Gaujas ielā 1, Smiltenē tiek rīkota sabiedriskā apspriede.

lasīt vairāk ›

Attīstība
Noslēgušies Bilskas ezera labiekārtošanas darbi

Noslēgušies Bilskas ezera labiekārtošanas darbi

Bilskas ezera labiekārtošanas darbi tika uzsākti 2020.gada 16.martā, noslēdzot līgumu ar SIA “Premium Properties” par būvdarbu veikšanu.

lasīt vairāk ›

Attīstība
Noslēgumam tuvojas projekta  “Dzīves krāsas un otas pašu rokās” realizācija

Noslēgumam tuvojas projekta “Dzīves krāsas un otas pašu rokās” realizācija

Projekta mērķis – palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, iesaistīt izglītojamos neformālās izglītības aktivitātēs, sniedzot informāciju un atbalstu, un veicinot līdzdalību savas ikdienas dzīves dažādošanā un personības pilnveidē.

lasīt vairāk ›

Izglītība
Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Pateicoties SIA “Graanul Invest” finanšu līdzekļu dāvinājumam (5000 EUR), Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu laukumos redzamas patīkamas pārmaiņas – noslēgušies darbi pie rotaļu laukumu iekārtu modernizēšanas, tādējādi bērniem ir radīta vide daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

lasīt vairāk ›

Slider