2019. gada 15. nov.
Viegli lasīt

Normatīvie akti

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem.

Speciālie būvnoteikumi

Plānošana

Projektēšanas sagatavošana

Projektēšana

Higiēnas prasības

Būvdarbi

Ekspluatācija

Citi saistoši dokumenti

Kalendārs

Youtube

Slider