2021. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Plānošanas dokumenti

Smiltenes novada pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.628  „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, ievērojot hierarhiski augstāk esošus attīstības plānošanas dokumentus – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes, ir izstrādājusi:

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider