2020. gada 20. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Teritorijas plānojumi

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “, skatīt ŠEIT.

Smiltenes novada teritorijas plānojums

Informatīvais ziņojums


TERITORIJAS PLĀNOJUMS


Teritorijas plānojumi līdz 2019. gadam

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Blomes pagasta pārvaldes teritorijas plānojums

Slider