2019. gada 20. nov.
Viegli lasīt

Teritorijas plānojumi

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu, skatīt ŠEIT.

Bilskas pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa
 
Blomes pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts
 
Brantu pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 
Vidzemes ciema plānotā izmantošana
Paskaidrojuma raksts  
 
Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 1.lapa
Plānotā izmantošana 2.lapa
Plānotā izmantošana ciemi 
Paskaidrojuma raksts  
 
Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads 
I dala Paskaidrojuma raksts
Pielikumi I daļai: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9 Nr.9.1 Nr.9.2 Nr.10
II un III daļa Grafiskā daļa un apbūves noteikumi
Atļautā plānotā 1.lapa
Atļautā plānotā 2.lapa
Aizsargjoslas  1.lapa
Aizsargjoslas  2.lapa
Grundzales_TP_groz_shema
Vides pārskats
Vides pārskata pielikums_1
Vides pārskata pielikums_2
Ziņojums par vides pārskatu
 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads 
I dala Paskaidrojuma raksts
II un III daļa Grafiskā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Atļautā plānotā 
Aizsargjoslas  
Launkalnes_TP_groz_shema
Pielikums nr.1
 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2012.gadā 
I daļa Paskaidrojuma raksts
II daļa Grafiskā daļa 
Aizsargjoslu karte
Plānotā izmantošana
III daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
IV daļa Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
2012.gada 27.decembra Smiltenes novada domes lēmums Nr.17
 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts 
 
Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 1.lapa
Plānotā izmantošana 2.lapa
Plānotā izmantošana apdzīvotās vietas 
Paskaidrojuma raksts 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts 
 
Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts
 
Variņu pagasta teritorijas plānojums 
Apbūves noteikumi 
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts 
 

Kalendārs

Youtube

Slider