2021. gada 24. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Teritorijas plānojumi

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “, skatīt ŠEIT.

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā “apstiprināšana”, skatīt ŠEIT

Smiltenes novada teritorijas plānojums

Informatīvais ziņojums


TERITORIJAS PLĀNOJUMS no 2020.g.


Teritorijas plānojumi līdz 2019. gadam

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Blomes pagasta pārvaldes teritorijas plānojums

Brantu pagasta teritorijas plānojums

Grundzāles pagasta teritorijas plānojums

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums

Variņu pagasta teritorijas plānojums

KalendārsSlider