2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Teritorijas plānojumi

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “, skatīt ŠEIT.

Smiltenes novada teritorijas plānojums
Informatīvais ziņojums
Teritorijas plānojums

Vēsturiskie teritorijas plānojumi

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Blomes pagasta pārvaldes teritorijas plānojums

Brantu pagasta teritorijas plānojums

Grundzāles pagasta teritorijas plānojums

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums

Variņu pagasta teritorijas plānojums

Ceļvedis
Slider