2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

100 Smiltenes novada pašvaldības īstenotās aktivitātes un notikumi 2018.gadā!

Aizvadīts Latvijai un arī mums-latviešiem- nozīmīgs Valsts simtgades gads, kura laikā tikām aicināti darīt, radīt vairāk, lai veidotu šo valsti un vietu, kur dzīvojam par labāku ne tikai šodienai, bet arī rītdienai! Un esam to paveikuši! Ar lepnumu raugāmies uz paveikto un ar pārliecību dodamies uz priekšu, lai īstenotu iesākto!

Mums visiem kopā 2018.gadā ir izdevies radīt ne tikai 100 notikumus, bet vēl un vēl vairāk. Esam kopīgi klājuši baltu galdautu 4.maijā, pierībinājuši estrādes, deju grīdas Simtgades zaļumballēs, aizdeguši svecītes, pieminot varoņus Lāčplēšu dienā, ar augsti paceltām galvām dziedājuši valsts himnu simtgades vakarā, iedeguši Ziemassvētku egles pilsētā un pagastu centros un kopīgi vērojuši salūtu Jaungada naktī pilsētas centrā. Esam priecīgi par bērnu smiekliem, kas izskan sakārtotos parkos, transporta plūsmu caur novada atjaunoto infrastruktūru, un kopības sajūtu, kuru visiem ir izdevies radīt dažnedažādos svētkos un notikumos!

Aicinām būt lepniem par sevi, savu novadu un valsti! Aicinām darīt, radīt lielus un mazus darbus arī 2019.gadā, jo ikkatrs mēs esam Latvija! Tu esi Latvija!

100 Smiltenes novada pašvaldības īstenotās aktivitātes un notikumi!  

 1. ZIB akcija “Sniegavīru salidojums Smiltenes novadā”, kuras laikā tapa vairāk kā 100 sniegavīri visā novadā.
 2. Gada balva sportā 2017. – tiek sumināti novada labākie sportisti, sporta komandas. Pasākumā piedalās arī Latvijas Vieglatlētikas savienības, Futbola federācijas vadības pārstāvji.
 3. Akcijas “100. novada domes pakalpojumu saņēmējs”– īstenošana, kuras laikā, katru mēnesi, kāda noteikta pakalpojuma 100.saņēmējam, novada domes vadība pasniedza simbolisku dāvanu- Latvijas karogu.
 4. Bezmaksas veselības veicinošas aktivitātes– iespēja iesaistīties bezmaksas jogas, nūjošanas, peldēšanas, veselīgu meistardarbnīcu nodarbībās un slēpošanas pārgājienos, kā arī tikties ar ārstiem, dietologiem, nozares speciālistiem- jaunu zināšanu iegūšanai, novadnieku veselības stiprināšanai un veicināšanai. Projekta ietvaros aizvadīta arī Ziemas sporta diena ģimenēm.
 5. Mainījusies skolu vadība. Variņu pamatskolā par skolas direktori kļuva Taiga Kalniņa, bet Smiltenes Mūzikas skolā- Edgars Roslovs.
 6. Interaktīvās kartes “Atrodi savas mājas Smiltenes novadā” izveide, apkopojot informāciju par lauku viensētām, dzīvojamām mājām un citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus var iegādāties savai dzīvesvietai.
 7. “ES ESMU LATVIJA”- lielformātu burti, kas, sagaidot Latvijas simtgadi, apceļoja katru novada pagastu.
 8. Svētkos Brīvības ielas 145. kilometrā, Grundzāles pagastā labiekārtotajā brīvdabas estrādē, citādāk paskatījāmies uz jēdzienu “Brīvība”, ko tā mums pašiem un mūsu jauniešiem nozīmē.
 9. Bronzas monētu pasniegšana jaundzimušajiem– tradīcijas turpināšana. Svinīgos pasākumos katrā no novada pagastiem tika pasniegtas 131 piemiņas bronzas monētas 2017.gadā dzimušajiem mazuļiem.
 10. Smiltenes novada Vienības velobrauciens. Atzīmējot mūsu valsts simto gadadienu, vairāku desmitu velobraucēju pulks apceļoja visus Smiltenes novada pagastus. Vairāk nekā simts kilometrus garajā distancē dalībniekus vienoja pozitīvās emocijas, patriotisms, sava novada izzināšana, kā arī visu pagastu ļaužu atbalsts un izpalīdzība.
 11. Airēšanas sacensības Abulā, Tepera ezera promenādē. Arī šajā gadā ikviens varēja vērot Latvijas kausa 2.posms airēšanas slalomā, kuru norisei uz īsu brīdi tiek atvērti Tepera ezera ventiļi.
 12. Lielkoncerts “Es esmu Latvija” – pulcēja kopā novada deju kolektīvus, korus, mazos “Cāļus”, ieskandinot dziesmu un deju svētku tuvošanos.
 13. Vēstnieku vizītes Smiltenes novadā. Novadu pagodināja AAE vēstniece Hanana Halfana Obaid Ali Al Madhani, Kanādas vēstniecības pārstāvji, Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks, kas novadu apmeklēja arī Smiltenes pilsētas svētku laikā.
 14. Uzsākts projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”, kura ietvaros jau pārbūvēts skolas sporta laukums, bet nākamajos divos gados tiks veikta internāta, sporta halles, mācību korpusa izbūve.
 15. Labākais Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs– šādu balvu š.g. jūnijā saņēma Smiltenes novada VPVKAC no VARAM ministra K. Gerharda.
 16. Akcijas “Balta, balta mana sirds” ietvaros saziedota rekordliela summa– 1601,90 eiro, kas novirzīta Smiltenes novada bērniem ar veselības problēmām vai veselības uzlabošanai.
 17. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ar 17 kolektīvu un 473 dalībnieku līdzdalību no Smiltenes novada.
 18. VIP “Ieviņa” – 6. labākie Latvijā. Deju kolektīvu fināla skatē Rīgā, Dailes teātrī, mūsu “Ieviņa” tika novērtēta, kā 6. labākais vidējās paaudzes deju kolektīvs visā Latvijā. Lepojamies ar ikvienu dejotāju un viņu vadītāju Reini Rešetinu!
 19. Konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”– ietvaros Smiltenes novada līdzfinansējumu saņēma 5 novada uzņēmumi savas darbības, produkcijas uzlabošanai.
 20. Smiltenes novads – viena no 10 VARAM īstenotā remigrācijas projekta pilotpašvaldībām Latvijā, kura ietvaros apkopota informācija par 400 novadniekiem, kas dzīvo ārzemēs, izveidots piedāvājums ar aicinājumu nākt dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties Smiltenes novadā.
 21. Kopīgs darbs pie Baznīcas laukuma pārbūves -projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” ietvaros tika izstrādāta Baznīcas laukuma pārbūves iecere, kuras apspriešanā aktīvi iesaistījās novada iedzīvotāji, uzņēmumi.
 22. Pilsētas svētki “Manas pēdas Smiltenes zemē” pirmo reizi pulcē novadniekus Tepera ezera promenādē ar dažādām aizraujošām, muzikālām, mākslas un sporta aktivitātēm.
 23. Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēkas atklāšana ir noteikti viens no nozīmīgākajiem būvobjektiem sporta infrastruktūras attīstībai kopš novada izveidošanas.
 24. 2018.gadā Smiltenes novada Sporta svētki atgriežas Smiltenes pilsētas stadionā, arī šoreiz nepārspēta paliek Blomes pagasta komanda. Pirmo reizi tiek noskaidrotas arī sportiskākās ģimenes un novadnieki individuālās disciplīnās.
 25. Projekta “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” ietvaros, pilnveidots aktīvās atpūtas laukums Launkalnes pagasta centrā.
 26. Rekonstruēts Gaujas ielas posms no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai, uzlabojot tranzīta ielas satiksmes un gājēju drošību.
 27. Ar sirsnīgu koncertu “Pasaka par “Diegabiksi” tiek nosvinēta Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 10 gadu jubileja.
 28. Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija, radot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstinātu konkurētspēju, nodrošinātu sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Projekta ietvaros sakārtots  piebraucamais ceļš uz SIA “Vudlande”.
 29. 59 izglītojamie absolvē Smiltenes sporta skolu, kas ir viskuplākais Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skolas izlaidums skolas pastāvēšanas laikā.
 30. “Ieriteņo simtgadē”- Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centra 20 gadu jubileja tiek nosvinēta ar retro velobraucienu, kura laikā Smiltenes pilsētas ielās izriteņoja vairāki desmitu ciskudriļļu, senlaicīgu velosipēdu ar eleganti tērptiem braucējiem.
 31. Ansambļa “Prieks, kur tu rodies!?” 10 gadu jubilejas koncerti “Mana dziesmu klade” Grundzālē, Smiltenē un Blomē, ļāva klausītājiem kavēties atmiņās, baudot koncerta gaisotni, kur sentiments mijās ar humoru un atraktivitāti.
 32. Kapsētu digitalizācija- pabeigta Palsmanes kapsētā, ļaujot ērtāk pārskatīt apbedījumus, palīdzot atrast savus piederīgos ikvienam. Digitalizācijas process turpinās arī Smiltenes pilsētas kapsētās.
 33. NVA rīkotais Vakanču gadatirgus pirmo reizi notiek Smiltenē, gūstot plašu atsaucību gan no darba ņēmēju, gan darba devēju puses.
 34. Jauna ugundzēsības automašīna- VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes postenis novembrī saņēma jaunu ugunsdzēsības autocisternu MAN 6×6 ar ūdenstilpni 7 tonnām ūdens, kas būtiski uzlabos glābšanas darbu kvalitāti.
 35. Smiltenes novada uzņēmējs 2017– godinājām un pateicāmies novada lielākajiem uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā. Nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2017. gadā” nemainīgi savas pozīcijas saglabā SIA „Firma Madara 89” un SIA „8 CBR”, savukārt pirmo reizi šajā nominācijā balvu saņēma AS „Smiltenes piens”. Smiltenes novada balvas saņēma arī SIA “Kalna Tomēni”, ZS “Jaunkalējiņi”, SIA “Metāldekors” ,SIA “ERBO”, AS “PATA Strenči”, ZS “Bērži”, SIA “Artex Latvia”.
 36. Savs tautas tērps Latvijas simtgadē– šādu sapni īstenojošas piecas grundzālietes, kuras visu gadu darinājušas un Latvijas simtgades svētku koncertā prezentējušas tautu tērpus, iedvesmojot savu tērpu radīšanā arī citus. Lepojamies arī ar TLMS “Smiltene” un I.Ķesteri, kuru radītie tautastērpi tika demonstrēti Dziesmu un deju svētku Tautas tērpu skatē.
 37. Valsts simtgades vakarā pasniegti 17 novada apbalvojumi. Augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” šogad saņēma Anda un Jānis Dingas.
 38. Čikāgas debesskrāpji, Mākslas institūts, Garezers– vienas no 6 jauniešu iespaidiem bagātākajām vietām ASV, kuras bija iespējams viņiem apmeklēt, pateicoties Smiltenes novada domes rīkotajam konkursam, kura laureāti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV š.g. oktobrī.
 39. Īstenots projekts „Austuves modernizācija smilteniešiem”, sniedzot iespēju interesentiem TLMS “Smiltene” izveidot sava auduma ieceres skici un arī realizēt to jaunajās Toika stellēs.
 40. Aizvadītas līdz šim lielākās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku organizētās militārās mācības “Namejs 2018”, kas Vidzemē noslēdzās ar svinīgu parādi Smiltenē, Baznīcas laukumā.
 41. Atklāts Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs „Smiltene”, kur audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt psiholoģisku atbalstu un praktisku palīdzību. Atbalsta centrs atrodas Galdnieku ielā 10, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās.
 42. Pirmo reizi Smiltenes novada tūrisma piedāvājums tiek prezentēts visās starptautiskajās tūrisma izstādēs Baltijas valstīs– TourEst Tallinā, Balttour Rīgā, Adventure Viļņā.
 43. Smiltenes novada teritorijas attīstības indekss ir augstākais no novada pastāvēšanas laika- 27. vieta (2015.gadā- 32.vieta).
 44. Godinām jaunos uzņēmējus, pasniedzot kolekcijas sudraba monētu “Gadskārta” 2017.gada reģistrētiem Smiltenes novada uzņēmējiem jaunā pasākumā “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”.
 45. Rekordliels bijis Smiltenes novada TIC rīkota pārgājiena “Spocīns Jocīns” apmeklētāju skaits- 149, bet maijā ar Smiltenes novada TIC līdzdalību rīkotajā tūrisma rallijā “Vidzemes pieturu piedzīvojums” piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieki no visas Latvijas.
 46. Lidmašīnai dots Smiltenes vārds, kas izdevies visiem kopā, piedaloties Latvijas lidsabiedrība airBaltic rīkotajā akcijā, kuras ietvaros 14 jaunajām Airbus A220-300 lidmašīnām doti dažādi Latvijas pilsētu nosaukumi.
 47. Decembra sākumā pirmo reizi tika atskaņota Smiltenes mūzikas skolas himna. Himnas vārdi un mūzika tapusi sadarbībā ar novadnieci Madaru Kalniņu.
 48. Smiltenes tehnikums turpina attīstīties. 6.decembrī noslēgts līgums par Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas Kalnamuižā 44 renovāciju un manēžas būvi nākamo ceļu būvtehniķu un hidrobūvtehniķu apmācībai.
 49. Eiropas diena tiek nosvinēta Smiltenes bibliotēkā kopā ar senioriem un bērniem, skanot franču, gruzīnu un latviešu mūzikai. Paldies “Erasmus+” brīvprātīgajām Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie Horau no Francijas.
 50. Brantu muiža atgūst jaunu elpu, kļūstot par vietu dažādu semināru rīkošanai, kā arī vasarā muižā darbu sāka akreditēta mācību iestāde “Pirts skola”.
 51. Medaļām bagāts gads– Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola audzēkņi izcīnījuši 17 Latvijas čempionātu zelta medaļas; 7 Baltijas čempionātu medaļas (5 zelta), kā arī izcīnījuši tiesības un pārstāvējuši valsti arī augsta ranga starptautiskās sacensībās. Smiltenes novada veterānu vieglatlētikas komanda izcīna 19 medaļas Latvijas valsts simtgades un Latvijas pašvaldību sporta veterānu 55.sporta spēlēs.
 52. Izveidota “Palsmanes pagasta stāstu birztaliņa”– jauns apskates objekts pie Palsmanes pamatskolas.
 53. Valsts simtgades gada pasākums “Stāstu vakars Palsmanē” iekļauts kā viens no Eiropas kultūras mantojuma 2018. gada pasākumiem Latvijā, kura laikā iepazināmies ar Palsmanes pagasta nemateriālo kultūras mantojumu – stāstiem un teikām, nostāstiem un tautasdziesmām, kuras radušās Palsmanē un tās tuvākā apkārtnē.
 54. Praktizē valodu Anglijā– šāda iespēja tika dota Palsmanes pamatskolas angļu valodas pulciņa dalībniekiem, piedaloties pieredzes braucienā uz Lielbritāniju.
 55. Pirmo reizi Smiltenē un Launkalnē notika “Putnu pašvaldību salidojums”, novadā viesojās 23 pašvaldību pārstāvji, kuru ģerbonī attēlot putns, iepazīstot novadu un pagastu.
 56. Diska golfa parka izveide Palsmanē, radot iespēju jaunai aktivitātei ģimenes vai draugu lokā.
 57. Ikgadējā maija nakts skrējienā “Pretī 100-gadei” komandām, veicot vairāk kā 10 kilometrus, izdodas iepazīst Smiltenes pilsētu un pārbaudīt sevi, savus draugus zināšanās par Latviju un novadu.
 58. Akcijas “Kopā mēs varam” ietvaros palsmanieši piesaistīja līdzekļus Palsmanes ev.lut. baznīcas atjaunošanas darbiem- piesaistīti ziedojumi, līdzekļi projektos, izremontētas sakristejas telpas, restaurēti daži logi, restaurēta altārglezna, kā arī veikti torņa nostiprināšanas darbi.
 59. Ar Latvijas kausa izcīņas posmu sprinta distancē, 4.augustā Smiltenē atgriezās triatlons, pulcējot vairākus desmitu dalībnieku, bet gada sākumā pirmo reizi Smiltenē notika skijoringa sacensības.
 60. Krīgeru ģimene kopā ar saviem draugiem radījusi unikālu autobusa pieturu kā Hobitu namiņu, kurā, gaidot autobusu, var patverties no lietus un aukstuma.
 61. Smiltenes pilsētas Kultūras centra saime kļūst kuplāka, jo 2018./ 2019. gada sezonā Kultūras centra saimei ir pievienojušies divi jauni kolektīvi: jauniešu deju kolektīvs “Buki” (vadītāja – Ieva Arnolde) un jauktais koris “LidoJums” (vadītājas – Valda Sedola un Ilze Megne).
 62. Jau divdesmito gadu 1. maijā Smiltenē notika “top! ielu stafetes”, popularizējot skriešanu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
 63. Pasākuma “Latvijas Goda aplis Smiltenes novadā/ Lielā talka” ietvaros, kopīgi izveidots hortenziju dārzs Smiltenes ev.lut.baznīcas pagalmā, kā arī “Mīlestības mozaīka” uzplaukst uz pilsētas sirds- baznīcas- fasādes.
 64. Birzuļu bibliotēkā visa gada garumā sestdienās bērni rosījušies radošajās darbnīcās, radot spēli “Tic-tac-toe”, Mēru dižozola zīli, rotas.
 65. Izgaismota Līvānu iela Variņos, kas izdevies, pabeidzot 1.kārtas darbus, kas paredzēja izbūvēt apgaismojumu parka teritorijā un Līvānu ielā.
 66. “Skolas dārzi Latvijas simtgadei” ietvaros, Bilskas pamatskola ir sākusi veidot augļu dārzu, ar vecāku atbalstu tapusi arī siltumnīca. Jaunuzceltajā siltumnīcā izauguši garšaugi, gurķi un tomāti.
 67. Sirds siltums piparkūkās, paštaisītās kartiņās un kopīgā mirklī tika dāvāts Grundzāles pagasta 150 senioriem, pie kuriem jau trešo gadu ciemos dodas Grundzāles pamatskolas bērni.
 68. Smiltenes vidusskolas bibliotekāres izveido izstādi “Smiltene 100 grāmatās” par grāmatām, kurās minēts Smiltenes vārds- vēstures liecība nākamajām paaudzēm.
 69. Turpinās darbs pie Smiltenes Vecā parka pieguļošās teritorijas pārbūves. Šogad pabeigta 1.un 4.celiņa pārbūve un veikta teritorijas labiekārtošana ap kaskādes dīķīšiem, uzstādot jaunos soliņus, tiltam pār Abula upi, kā arī pie kaskādes dīķīšiem uzstādītas jaunas metāla margas, kā arī uzsākti koka laipas izbūves dari no Abulas ielas ieejas līdz tiltiņam, kas atrodas dīķīšu kaskādes augšpusē.
 70. Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 1.kārtas darbi, kuru ietvaros pārbūvēti 5 pašvaldībai piederoši grants ceļu posmi: Kažauči- Stariņi (Smiltenes pag.), Priežkalni- Bierņi (Grundzāles pag.), Mētras- Jauncepļi (Palsmanes pag.), Vidzemes šoseja- Dāmi (Launkalnes pag.), Žīguru ceļš (Brantu pag.).
 71. Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 2.kārtas darbi, kuru ietvaros 2018. gadā  jau pabeigti 3 pašvaldībai piederoši grants ceļu posmi: Otkari-Zariņi (Bilskas pag.), Ozolkalnu ceļš (Brantu pag.), Jaunbilska-Strēbeles (Smiltenes pag.).
 72. Par godu Latvijas Valsts svētkiem, Smiltenē notika individuālās un komandu izvēles sacensības orientēšanās sportā „LATVIJAI 100 – 100 kontrolpunkti SMILTENĒ”.
 73. Valsts simtgades vakarā novadniekiem un viesiem pirmo reizi uz Smiltenes ev.lut. baznīcas fasādes bija iespēja vērot gaismas un video projekcijas – “Gaismas stāsts Latvijai”, rosinot novērtēt to, kas mums- latviešiem- ir dots, kuru veidoja smiltenietis Uģis Sirmais.
 74. Daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē pārbūve. Izbūvēti 24 jauni dzīvokļi novadā strādājošu uzņēmumu speciālistiem.
 75. Uzsākta Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta, kas paredz Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielas posma pārbūvi, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.
 76. Ar audzēkņu un absolventu koncertu tiek nosvinēta Smiltenes Mūzika skolas 60 gadu jubileja.
 77. Izveidots pirmais sulu koku parks pasaulē- SIA “Kainaiži”, pateicoties pašvaldības projektu līdzfinansējumam, 2018.gada pavasarī savā saimniecībā, Brantu pagastā, iestādīja 100 Kanādas kļavas un 115 melnos valriekstus.
 78. Hokeja entuziasti un līdzjutēji otro gadu pulcējās Grundzālē, kur 16 komandas sacentās par Grundzāles dīķa hokeja kausu 2018.
 79. Godinot Latvijas valsts simtgadi un sagaidot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, seši kolektīvi, bērnu grupiņas piedalījās akcijā “Dziedi savam novadam”, iedziedot novada neoficiālo D.Purvlīces dziesmu “Manam novadam”.
 80. Saņem valsts apbalvojumus- Ministru prezidenta M.Kučinska Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem savā profesijā saņēma Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieks A.Lapiņš, Lauku attīstības speciāliste Launkalnes un Blomes pagastos G.Mangale, Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs, Smiltenes Bērnu un jauniešu sporta skolas orientēšanās treneris M.Stabiņš, kā arī par ieguldījumu  pašvaldības attīstībā domes priekšsēdētājs G.Kukainis. Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Pateicības rakstus, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā saņēma skolas direktore Ilze Vergina, par sasniegumiem valsts un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs- skolēns Kaspars Pakulis. Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības Goda zīmi saņēmuši Smiltenes novada sporta veterāni Inta Zetmane, Mārīte Saldūksne, Viktors Vējiņš, Vairis Krauklis. Triju Zvaigžņu ordeni saņēma Dainis Ozols.
 81. Stiprina muskuļus un saliedējas Palsmanes pamatskola skolēni Latvijas pauerliftinga federācijas rīkotajā Sporta dienā, kur lieli un mazi mērojās spēkiem svaru stieņa spiešanā guļus.
 82. Bērni darbojas kopā ar vecākiem gan Bilskas pamatskolā notiekošajās, vecāku rīkotajās meistarklasēs, kad tapuši putnu būrīši, kūkas, iepirkumu maisiņi, gan Grundzāles pamatskolā- ikgadējā vecāku rīkotajā adventes vainagu veidošanas pasākumā.
 83. Septembra beigās, ielaižot zandartu mazuļus Lizdoles ezerā, noslēdzies projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā”, nodrošinot zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.
 84. Smiltenes novada pašvaldība nostiprina sadarbību ar Vācijas sadraudzības pilsētu Villihu, parakstot partnerlīgumus starp abām pašvaldībām un starp Smiltenes vidusskolu un Villihas ģimnāziju (Lise Meitner Gymnasium).
 85. Īstenojot projektus un saņemot pašvaldības līdzfinansējumu, vairāki Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvi (TDK “Rieda”, VPDK “Ieviņa”, koris “Pakalni”, koris “Vidzemīte”, koris “Mežābele”, folkloras kopa “Rudzupuķes”), iegādājas jaunus tautu tērpus, to daļas vai koncerttērpus.
 86. Projekta “Coop Local” aktivitāšu ietvaros, vairākiem novada amatniekiem, mājražotājiem, stādu un gaļas lopu audzētājiem izdevies dalīties pieredzē ar kaimiņzemes uzņēmējiem, apmeklēt vairākas pašmāju un Igaunijas saimniecības, piedalīties amatnieku tirgos, kā arī kopīgi izdot bukletu par saimniecību piedāvājumu.
 87. Lai uzlabotu Kaikas ielas transporta infrastruktūru un uzņēmējdarbības vidi, uzsākta projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana, kuras ietvaros uzsākti Kaikas ielas pārbūves darbi.
 88. “Velorallijs Bilska 2018” maijā un septembrī, pulcē novadnieku un viesu veidotas atraktīvas komandas, kopā ar velosipēdiem iepazīstot Bilskas pagastu.
 89. Mednieku klubs “Blome” īsteno projektu, radot iespēju Smiltenes novada un citiem medniekiem, un šaut gribētājiem pārbaudīt savus spēkus un veikt treniņus lidojošo mērķu šaušanā.
 90. Smiltenē izveidots viens no nacionālā līmeņa elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas punktiem, kas ir otrais Smiltenes novadā. Pirmais tika uzstādīts uz A2 šosejas pie kafejnīcas “Jautrais ods” Launkalnes pagastā.
 91. Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” audzēkņi un Smiltenes vidusskolas skolēni ik mēnesi dodas uz SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca”, lai iepriecinātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas iemītniekus ar kopīgiem radošiem darbiem, dziesmām, dejām.
 92. SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” paplašina pakalpojumu klāstu- pieejams bērnu alergologa pakalpojums un fizioterapeits Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā.
 93. Uzsākti darbi projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros, kur tiek atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts.
 94. Tiek akreditēts Smiltenes novada muzejs Mēru muižā, kas kļuvis par vēl vienu kultūras pasākumu norises vietu novadā.
 95. Septembrī notiek Mobilitātes nedēļa, kurā kopīgi domājām par videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem, skolēni piedalījās zīmēšanās konkursos, Pašvaldības policija viesojas kolās stāstot par velo drošību, kā aicinājām piedalīties zib- akcijā “Ar velo uz darbu un skolu”.
 96. Ar projekta “LIFE ADAPTATE” partneriem no Spānijas un Portugāles, uzsākta projekta aktivitāšu plāna izstrāde, kas paredzēs Vidusezera tīrīšanu un padziļināšanu, Vidusezera slūžu atjaunošanu.
 97. Pabeigti darbi Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošanas, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi grundzāliešiem un viesiem.
 98. Uzsākti darbi pie Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve.
 99. SIA “Smiltenes NKUP” turpina realizēt projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta,”.  2018.gadā astoņās ielās (Kalēju iela, Priežu iela, Zaķu iela, Lazdu iela, Krasta iela, Cērtenes iela, Kalnamuiža, kā arī Raiņa ielas posmā no Līvu/Ceriņu ielas uz Vidzemītes pusi) ir pabeigti darbi pie maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas trases, kā arī māju pievadu izbūves. Pavasarī pie atbilstošiem laika apstākļiem atsāksies ielu segumu atjaunošana un veikti labiekārtošanas darbi. Kopumā šī projekta ietvaros kanalizācijas un ūdensvadu izbūve paredzēta 17 Smiltenes aglomerācijas ielās.
 100. Smiltenes novadā pieaug dzimstība. 2018.gadu novadā dzimušo skaits audzis par 9 bērniem, salīdzinājumā ar 2017.gadu. Mērķtiecīgi turpinām strādāt, lai novads būtu ģimenēm draudzīga pašvaldība. Kopš 2018.gada 1.janvāra Smiltenes novadā palielināts vienreizējais pabalsts, kas tiek piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu- 300 euro par katru bērnu (iepriekš 142,29 euro).

Kalendārs

Slider