2020. gada 15. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

28.aprīlī “Lielā Talka 2018”

Lielā Talka – tā ir diena, kad mēs varam vienoties kopīgā darbā, lai paveiktu kādu labu darbu apkārtējai videi, tā ir diena, kad turpinām iesāktās tradīcijas, ļaujam un tām iesakņoties arī nākamajās paaudzēs.

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā, kas šogad notiks 2018.gada 28.aprīlī, vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot soliņus, laipas. Talkas dienā ir iespēja organizēt arī pašam savu talku un saņemt maisus, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni 64707868 vai arī attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju, kuru ir iespējams reģistrēt arī mājaslapā www.talkas.lv.

Talkošanas iespējas Smiltenes novadā:

Smiltenes pilsētā – pulcēšanās plkst. 9.00 Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā, kur ierīkosim hortenziju dobi un paveiksim citus nozīmīgus darbus.

Plašāka informācija par talkošanu Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā ir publicēta mājaslapā www.smiltene.lv

Grundzāles pagastā – pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. Plānots labot dabas takā koka elementus, lasīt atkritumus un sakopt pagasta centru. Līdzi nepieciešams paņemt lāpstu, zāģi, grābekli un darba cimdus. Visi talcinieki tiks pabaroti arī ar talkas mielastu.

Launkalnes pagastā
– pulcēšanās 9.00 pie Launkalnes pagasta pārvaldes, lai kopā dotos ierīkot atpūtas vietu pie sporta laukuma.
Silvā pulcēšanās pulksten 10.00 pie īpašuma Silva 1a, lai kopā sakoptu Silvas apkārtni.

Bilskas pagastā
– šogad Lielā talka plānojas trīs objektos – pie Bilskas pamatskolas, ezermalas un Mēru muižas;
Pulcēšanās pulksten 9.00 pie Bilskas pamatskolas, kur tiks stādīts skolas simtgades dārzs. Tiks stādīti augļkoki, pabeigta siltumnīca un veidota kārklu nojume. Uz talku nepieciešams ņemt līdzi dažādus dārza darbarīkus.
pulcēšanās pulksten. 10.00 pie ezermalas ar zāģiem un grābekļiem, kur tiks kopta ezermalas apkārtne. Arī šogad pēc talkas neiztrūkstoša sastāvdaļa būs talkas mielasts.
Mēros – pulcēšanās pulksten. 10.00 pie Mēru muižas, kur tiks kopts muižas parks, tādēļ uz talku lūgums līdzi paņemt zāģi, lāpstu vai grābekli. Ikviens talcinieks tiks pabarots arī ar talkas mielastu.

Variņu pagastā –pulcēšanas plkst. 9.00 pie Variņu kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās un parkā. Pēc strādāšanas talciniekiem būs arī garda zupa.

Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā –

Vidzemītē – pulcēšanās pulksten 9.00 sporta laukumā, kur plānots atjaunot soliņus, bērnu rotaļu laukuma krāsu un paveikt citus sakopšanas darbus.
Sadarbībā ar Blomes pagasta pārvaldi Lielās talkas dienā tiks atjaunots kritņu tilts.

Palsmanes pagastā
– pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. Talkas dienā tiks kopta evaņģēliski luteriskās baznīcas sēta, atbrīvojot to no sūnām un apauguma, kā arī ir plānota centra sakopšana. Pēc kārtīgas talkošanas būs arī talkas mielasts.

Piedalies talkā un rūpējies par vidi katru dienu!

Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Agija Kukaine

Slider