2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina piedalīties publiskā apspriešanā par koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšanu Rīgas ielā 16A, Smiltenē

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve)
Rīgas ielā 16A, Smiltenē

Būvprojekts objektam Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Rīgas ielā 16A, Smiltenē (turpmāk- Būvobjekts) izstrādāta pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:

  1. Būvniecības ierosinātāja- SIA Sindas Kaltes, reģ.Nr.45403046367  (turpmāk- Pasūtītājs) projektēšanas uzdevums;
  2. Produkta pase žāvētavām;
  3. Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns, ko izstrādājis SIA ”RE Mērnieks” 19.05.2015

Būvobjekta adrese: Rīgas ielā 16A, Smiltene
Būvniecības veids: Jaunbūve – novietošana.
Būves galvenais lietošanas veids: 1251 ”Rūpnieciskās ražošanas ēkas”.
Būves grupa: 2.
Būves ugunsnoturības pakāpe: U3.

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 gab. koksnes žāvētavas un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Teritoriju projektēšanas robežās nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

Būvprojekta “„Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Rīgas ielā 16A, Smiltenē” APRAKSTOŠĀ DAĻA

Aicinām līdz 2018.gada 5.martam izteikt viedokli par būvniecības ieceri Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve), adresē Rīgas ielā 16A, Smiltenē.

Aizpildītu aptaujas lapu lūgums iesniegt Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Aptaujas lapa pieejama ŠEIT.

01.03.2018. 17:00, Smiltenē, Pils ielā 2, zālē notiks būvniecības ieceres – “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē” prezentācija.

Ceļvedis
Slider