2021. gada 8. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Smiltenes novada domes aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam līdz  5000 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Jau informējām, ka Smiltenes novada dome ir apstiprinājusi noteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kuru mērķis ir veicināt novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Pašvaldības līdzfinansējums var saņemt Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.

Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 5000 euro un tiks piešķirts sekojošām aktivētām:

  • projekta izstrādei (tajā skaitā, topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei) – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 300 euro;
  • mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 euro;
  • bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1600 euro;
  • dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;
  • labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 600 euro;
  • apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei un/vai būvniecībai – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro.

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentiem atbilstoši noteikumiem jāiesniedz pašvaldībai pieteikums un projekta iesniegums finansējuma saņemšanai.  Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Sīkāk par pieteikšanās kartību skatīt ŠEIT.

 

Sagatavoja,

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider