2021. gada 22. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina uz Smiltenes Mūzikas skola labdarības koncertu

Ziedo mākslu, baudu, naudu!

Smiltenes baznīcas torņa smailes masts, lode un gailis ir izgatavoti 1858. gadā. Torņa smailē tie ir uzstādīti 1859. gadā. Pēc vēsturiskām ziņām gailis ir ticis bojāts Pirmā un Otrā pasaules kara gados, un pēc Otrā pasaules kara.

Veicot baznīcas torņa avārijas darbus – smailes jumta seguma nomaiņu, tika atjaunots arī torņa smailes metāla masts, kas kalpo arī kā zibens novedējs. Apsekojot mastu, restauratore – meistare Sandra Priežciekure veica arī kapara lodes un vēja rādītāja izpēti. Tika konstatēts, ka abi kapara elementi ir zeltīti. Gaiļa zeltījums ir ievērojami bojāts. Gaiļa astes daļā sprādzienu un šāvienu rezultātā bija zudušas detaļas, kas 1989. gadā izgatavotas no jauna. 1989. gadā līdzekļu un iespēju trūkuma dēļ, lodei un gailim netika atjaunots zeltījums, tādēļ atbildīgās personas nāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams veikt gaiļa restaurāciju.

Restaurācijas process var ilgt aptuveni 6 mēnešus. 1-2 mēnešus Brīvdabas muzeja metāla restauratora Ģirta Bērziņa darbnīcā izjaucot un atjaunojot kapara gaiļa detaļas, tad to saliekot sākotnējā izskatā. 3 – 4 mēnešu ilgs arī sagatavošana, zeltīšanas process un noslēguma apstrāde restauratores Sandras Priežčiekures darbnīcā. Lodes un gaiļa zeltījuma virsma ir 2,6 kvadrāt metri liela.  Restaurētā lode un gailis pēc zeltīšanas atgriezīsies torņa masta smailē. Masta smailes gals atrodas aptuveni 41,5 m augstumā.

Smiltenes Mūzikas skola organizē labdarības koncertu, pirms kura ikvienam būs iespēja aplūkot baznīcā torņa lodi, no lodes izņemto svina plāksni ar vēstījumu – “Dievs svētī Latviju”, kas lodē tika ievietots 1989. gada 14. septembrī,  atklāt, kur ir 1858. gadā ir parakstījies gaiļa meistars Ballhausens. Būs aplūkojamas torņa darbu fotogrāfijas, izstādītas demontētās, bojātās koka  smailes daļas un kalēja kaltas naglas, skrūves un vecā jumta skārda paraugi. Būs iespēja uzzināt, kādi meistari ir izgatavojuši metāla mastu, kur bija atrodami meistaru paraksti un, kuri smiltenieši ir cēluši lejā, atjaunojuši un uzstādījuši 2018. gadā torņa smailes mastu.  Tā ir unikāla iespēja pašiem redzēt un pieskarties ikdienā nesasniedzamajam.

Pirms koncerta Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji, kas muzicēs koncertā ir aicināti sev izveidot piemiņas krustiņus no kalēja kaltajām torņa jumta nagliņām.

Pašlaik ir zināmas aplēses zeltīšanas izmaksām, tās ir 3234,38 eiro, metāla restaurators vēl veic aplēses vispārējiem gaiļa un lodes restaurācijas darbiem. Draudze ir iecerējusi pretendēt uz Valsts Kultūrkapitāla projektu konkursa finansējumu.

Draudze un Smiltenes Mūzikas skola aicina sniegt arī savu ziedojumu baznīcas gaiļa atjaunošanai.

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider