2020. gada 4. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Aizsāks jaunu tradīciju – pasniedzot bronzas monētu novada jaundzimušajiem

Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, un godinātu novadā dzimušos bērnus,  Smiltenes novada dome no šī gada aizsāk jaunu tradīciju – bronzas monētas pasniegšanu novada jaundzimušajiem bērniem.

Pasaulē nav nekā svētāka par bērnu, kuram ir vajadzīgas gan vecāku rūpes, mīlestība, gan sakārtota dzīves vide, kur augt, dzīvot, mācīties un strādāt. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc Smiltenes novada domei ir svarīgi vairāk izrādīt uzmanību katram jaundzimušajam bērniņam un viņu vecākiem, kuri  par savu dzīvesvietu un pasaules iepazīšanas vietu ir izvēlējušies tieši Smiltenes novadu.

Šā gada aprīlī un maijā septiņos svinīgos pasākumos Smiltenes pilsētā un Palsmanes, Variņu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Blomes pagastos tiks pasniegtas pirmās bronzas monētas ar bērna rociņu nospiedumu un tekstu “vieta, kur augt!” aversā un Smiltenes novada ģerboni reversā, kuras kalpos kā  piederības zīme novadam visu mūžu. Rociņu nospiedums monētā simbolizē novada attīstību, izaugsmi, jo rokas nekad darba nebaidās.  Monētas no pašvaldības saņems bērni, kuri dzimuši sākot ar 2016. gadu un turpmāk, ar noteikumu, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā. Kopumā svinīgajos pasākumos šogad tiks  sveikti  153 2016.gada jaundzimušie un viņu vecāki, kuri uz pasākumu tiek aicināti personīgi, saņemot pašvaldības nosūtītu ielūgumu.

Atgādinām, ka 2016.gadā novadā piedzimuši 153 mazuļi – 83 zēni un 70 meitenes. Visvairāk jaundzimušo ir Bilskas pagastā un Smiltenes pilsētā.

Jāpiemin, ka jau  no 2012. gada vecāki, reģistrējot savu jaundzimušo mazuli Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā, saņem grāmatu „Mūsu bērns” kā arī pašvaldības piešķirtu vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 142,29 eiro apmērā.

Ļoti ceram, ka šī būs patiesi brīnišķīga un ilggadīga tradīcija Smiltenes novadā, savukārt bērniem saņemtā monēta būs kā piederības zīme savam dzimtam novadam.

Sagatavoja;
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Ceļvedis
Slider