2020. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Aizvadīta ShareIT konference Valmierā

Oktobra sākumā SUPER projekta komanda piedalījās starptautiskajā informācijas tehnoloģiju  konferencē ShareIT Valmierā. Izmantojot iespēju, ka pasākumā pulcējās ievērojams skaits IT nozares profesionāļu, tie tika aicināti atsevišķi pulcēties, lai paustu savu viedokli un nosauktu tās darbības, kas publiskajam sektoram būtu jārisina prioritāri, lai veicinātu ekoinovatīvu* uzņēmumu attīstību.

Ņemot vērā IT nozares potenciālu cīņai ar lielākajiem Eiropas izaicinājumiem, kas sevī ietver ne tikai videi draudzīgu risinājumu izstrādi, bet arī pakalpojumu ķēžu optimizāciju, u.c. līdzīgus aspektus, bija būtiski apzināt tieši šo speciālistu viedokli. Kā zināms, IT nozares risinājumi var tikt ieviesti praktiski jebkurā citā nozarē, padarot procesus efektīvākus un videi draudzīgākus. Projekta SUPER vadītāja Laima Engere piebilst: “Nevaram aizmirst, ka IT nozare ir ne tikai atbalstošs, bet arī svarīgs virzītājspēks videi draudzīgu un inovatīvu sistēmu izveidē un aprites ekonomikas procesu veicināšanā – ir svarīgi zināt, kas šobrīd ir tie nišas produkti, ko nozare var piedāvāt.”

Diskusijas dalībnieki – IT nozares speciālisti – par publiskā sektora prioritārajām rīcībām nosaukuši: nepieciešamību mudināt pašvaldības pašas iniciēt un testēt dažādus jaunus risinājumus, vairāk izmantot inovatīvā iepirkuma principus t.sk. kļūstot atvērtākām arī zaļajam iepirkumam. Kā atzīst projekta SUPER eksperte Ilona Platonova: “Šobrīd Latvijā inovatīvu principu izmantošana iepirkumos nav populāra, taču tas varētu būt viens no veidiem kā mudināt uzņēmējus rosīties un domāt par inovatīviem un videi draudzīgiem risinājumiem.”

Atsaucību guvusi ideja attīstīt kopstrādes infrastuktūru, ar to domājot ne tikai telpas un infrastruktūru, bet arī saturīgus un kvalitatīvus informatīvos pasākumus par nozares tendencēm, kā arī iezīmējas nepieciešamība piesaistīt Vidzemes reģionam IT nozares talantus, radot tiem pievilcīgu dzīvesvidi, kas palīdzētu tiem pieņemt lēmumu par darba vietas izvēli.

Nosauktās IT jomas speciālistu prioritātes tiks ņemtas vērā, izstrādājot rīcībplānu atbalsta instrumentu pilnveidei (t.sk. SAM 1.2.1), lai uzlabotu reģionu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un inovāciju kapacitāti.

Projekti, kas tiek īstenoti ar Interreg Europe pārrobežu sadarbības programmas atbalstu, palīdz vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldēm uzlabot, kā arī veidot no jauna politiskās iniciatīvas, kas būtu ne tikai dzīvotspējīgas, bet arī atbilstu vietas vajadzībām un potenciālam. Tā kā Eiropas Savienības teritorijā tiek veidotas spēcīgas pārrobežu projektu partnerības, iespēja vienam no otra mācīties uzskatāma par priekšrocību un ātrāku ceļu uz sekmīgiem rezultātiem. Šobrīd viens no sadarbības virsmērķiem ir  Eiropas reģioniem apzināties savu potenciālu un to arī pilnvērtīgi izmantot, ne tikai uzlabojot attīstības stratēģijas gan vietējā, gan nacionālā līmenī, bet arī nodrošinot vienmērīgu kopīgu attīstību.

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis – attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

*Ekoinovācijas jeb videi draudzīgas inovācijas paredz samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot dabas, finanšu un zināšanu resursu izmantošanu.

Vairāk informācijas: Laima Engere, projekta “SUPER” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected]; mob.t.+371 28376912.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected], mob.t +371 29454752.

Slider