2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Akcijā “Es audzinu viens” atbildēts gandrīz uz 200 zvaniem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 21. līdz 27. maijam rīkoja akciju “Es audzinu viens!”. Tās mērķis bija sniegt atbalstu un psiholoģisko palīdzību vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, kā arī audžuvecākiem, kuri ikdienā nodrošina bērnu aprūpi vieni paši un saskaras ar dažādām grūtībām.

Akcijas laikā tika atbildēti 195 zvani un sniegta psiholoģiska palīdzība 66 vecākiem un vecvecākiem, kas ikdienā vieni aprūpē bērnus, kā arī konsultēti tie pieaugušie, kuri bijuši norūpējušies par bērnu tiesību ievērošanu ģimenēs un izglītības iestādēs.

Sarunas ar vecākiem bija garas un emocionāli piesātinātas, jo vecāki, stāstot par notikušo, izjuta trauksmi, bezspēcību, apjukumu un dusmas. Vecāku minētās problēmas ir bijušas saistītas ar bērna grūtībām izglītības iestādē, kur regulāri tiek piedzīvota gan emocionāla, gan fiziska vardarbība no vienaudžu puses, vai arī ir problemātiskas attiecības ar pedagogiem. Akcijas laikā konsultēti arī vairāki komplicēti gadījumi, kad vecāki vērsušies pēc palīdzības, jo viņu bērnam ir uzvedības problēmas, kā rezultātā bērns pats izturas vardarbīgi, neapmeklē skolu, viņam ir disciplinēšanas grūtības, kā arī vecākiem neizdodas uzturēt ar bērnu cieņpilnas attiecības. Tāpat arī vecāki runāja par emocionāli smagiem šķiršanās gadījumiem un konfliktiem ar bijušo partneri par bērnu audzināšanu, par saskarsmes jautājumiem”, stāsta VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Desmit gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam vai bāriņtiesai.  Gadījumi saistīti ar vecāku atkarības problēmām, iespējamu vardarbību pret bērniem, un nespēju parūpēties par bērniem. Trīs gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs, kurās uzturas bērni, informācija tika nodota bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem tālākam darbam.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti.

Informāciju sagatavoja:
Taivo Trams, VBTAI
67359145, 22007194

Slider