2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Aktuālā informācija par pašvaldības rīkotajām izsolēm

Smiltenes novada dome 25.01.2018. rīko Launkalnes, Blomes, Smiltenes, Grundzāles pagastos un Smiltenes pilsētā esošu neksutamo īpašumu izsoles.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada mājas lapā- sadaļā IZSOLES.

Slider