2020. gada 25. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Aktualitātes VPR Attīstības padomes aprīļa sēdē

28. aprīlī Auciemā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde. Pašvaldību vadītāji vienbalsīgi apstiprināja VPR 2016. gada finanšu pārskatu, kā arī deleģēja pārstāvi Lauku attīstības programmai 2014. – 2020. gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam Uzraudzības komitejā, pārstāvībai izvirzot Teritoriālās plānošanas nodaļas telpiskās plānošanas ekspertu Andžeju Stepančuku. 

Sēdes laikā pašvaldības tika aicinātas aktīvi iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu sistēmas pilnveides procesā, kopā ar VPR sniedzot priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par precizējumiem Attīstības plānošanas likumā, kā arī citiem nepieciešamajiem sistēmas uzlabojumiem. Tā kā tieši pašvaldības ikdienā visvairāk strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, pašvaldību speciālisti visobjektīvāk spēj novērtēt sistēmas efektivitāti, norādot uz nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvās bāzes un metodisko norādījumu pilnveidei. VPR Attīstības padomes locekļi atzina, ka daudzviet neskaidrības rada likumu normu salīdzinoši brīvā interpretācija un neviennozīmīgā izpratne –  arī to būtu nepieciešams risināt.

Sēdes dalībnieki tika informēti arī par sabiedriskā transporta aktualitātēm reģionā. Joprojām neatrisināts ir jautājums par iepirkumu procesu saistībā ar vairāku pasažieru pārvadātāju līgumu termiņiem, kas noslēdzas jau šogad vai 2018. gada sākumā. Jau iepriekš informējām, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” norādījusi, ka esošos līgumus nav iespējams pagarināt līdz 2020. gada 31.decembrim, kad noslēdzas visu pārvadātāju sadarbības līgumi. Uzstādījumu, ka no jauna jārīko iepirkumu process uz 3 gadiem, VPR, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība atzinusi par neefektīvu. Process skars vairākus pasažieru pārvadātājus Vidzemē.

Šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie apkopojuma par skolēnu pārvadājumiem Vidzemē. Autotransporta direkcija uzdevusi reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām apzināt visus pastāvošos skolēnu pārvadājumu maršrutus, lai izvērtētu, cik lielā mērā tie pārklājas ar reģionālajiem pasažieru pārvadātāju maršrutiem.

Informējot klātesošos par Vidzemes kultūras programmas projektu konkursa rezultātiem, diskusija izvērtās par to, ka Vidzemes kultūras programmas mērķis nav sasniedzams ar projektam piešķirtajiem ierobežotajiem finanšu līdzekļiem.  VPR Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola atzīst, ka  nevienlīdzīgā finansējuma pārdale starp reģioniem demotivē projekta potenciālo ideju iesniedzējus, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions rosinās Latvijas Kultūrkapitāla fondam rast iespēju nākošgad paaugstināt Vidzemes kultūras programmas kopējo budžeta apmēru. Kopumā šogad tika iesniegti 145 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 44 projekti, ar kopējo projektu īstenošanas budžetu – 76 tūkstošiem eiro. Jāatzīmē, ka kopumā projektu pieteikumi bija ļoti kvalitatīvi un nozīmīgi reģiona kultūras attīstībai.

Sēdes laikā pašvaldību vadītājus informēja arī par aktualitātēm energoefektivitātes projektā “PANEL 2050”, ALTUM atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, kā arī citiem jautājumiem.

Plašāka informācija:  Laila Gercāne, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājas p.i., [email protected]; mob.t.29120536

Informāciju sagatavoja:
Anita Āboliņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste,
Vidzemes plānošanas reģions,
[email protected]
mob.t. 294547522

Slider