2020. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apspriež sadarbības iespējas sociālo riska grupu pārstāvju integrēšanai darba tirgū

Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs (VUC), iniciējot diskusiju par personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, vēl pavisam nesen īstenoja aktivitāti “Vidzeme lauž stereotipus”. Tās ietvaros tika vesti kopā esošie un potenciālie sociālie uzņēmēji, kā arī Alsviķu skolas audzēkņi, rosinot lauzt stereotipus abās pusēs par to, ka arī šīs mērķgrupas pārstāvji var būt lieliski darbinieki – rūpīgi darbos un lojāli attieksmē.

Personas ar īpašām vajadzībām ir arī Nodarbinātības valsts aģentūras  prioritārā mērķgrupa. Tāpēc VUC pārstāvji tika aicināti uz sarunām par iespējamu sadarbību tuvākajā nākotnē, lai kopīgi strādātu pie cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī dažādu sociālo riska grupu pārstāvju integrēšanas darba tirgū.

NVA pārstāvji tika iepazīstināti arī ar aktivitātes “Vidzeme lauž stereotipus” laikā izstrādāto portfolio, kas uzskatāms par alternatīvu dokumentu līdz šim ierastajam klasiskajam CV formātam, kā arī tā metodiku.

Portfolio sastāv no četrām daļām – pirmajā daļā atspoguļoti pamatdati par personu, kas līdzīgi tiek uzskaitīti arī klasiskajā CV formā. Taču pārējās daļas padziļināti iepazīstina ar darbinieka personību, prasmēm un informē par lietām, kas nepieciešamas darba vides pielāgošanai vai skar veselības jautājumus – rīcību konkrētās situācijās, medikamentu lietošanu u.tml.

Īpaši noderīgs saziņas veids ar darba devēju tas varētu būt tieši personām ar īpašām vajadzībām un citiem sociālā riska grupu pārstāvjiem – bezdarbniekiem, jaunajām māmiņām, jauniešiem bez iepriekšējas nopietnas darba pieredzes. Jāņem vērā, ka arvien vairāk darba devēji meklē darbiniekus ar specifiskām prasmēm un ir gatavi paši apmācīt darbā, ja vien cilvēks var apliecināt savu spēju jaunos darba pienākumus apgūt un savas līdzšinējās prasmes likt lietā. Tieši šāda veida alternatīvais CV varētu efektīvi atspoguļot potenciālā darbinieka prasmes un stiprās puses.

Par aktivitāti “Vidzeme lauž stereotipus”

Īstenojot iniciatīvu “Vidzeme lauž stereotipus”, paredzēts veicināt izpratni par personu ar invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, kā arī par pārejas posma “no skolas uz patstāvīgu dzīvi” nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Iniciatīvas īstenošanā iesaistījies Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centra speciālisti, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas  Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina apakšnozares profesore Barbara Ābele un maģistrantūras studenti.

Papildu informācija: Ģirts Broks, uzņēmējdarbības speciālists Vidzemes Uzņēmējdarbības centrā, mob.t. 26943163, [email protected]

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Slider