2021. gada 16. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināta vienota pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas kārtība

2017. gada 25. oktobrī Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu par Smiltenes  novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, lai nodrošinātu vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem Smiltenes novadā.

Līdz šim Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļos bija noteikta īres maksas daļa, kuru aprēķināja ņemot vērā dzīvojamās telpas labiekārtojumu (labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,26 eiro/m2; dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,17 eiro/m2; dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,10 eiro/m2), kā arī īrnieki maksā dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu. Noteiktās īres maksas apmērs nesedz izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu labā kārtībā pašvaldības dzīvokļus un to ir nepieciešams pārskatīt, bet Civillikuma 2120.pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu.

Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus Smiltenes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai derīgā stāvoklī, un saņemtu atlīdzību par dzīvojamo telpu lietošanu, ir izstrādāta vienota aprēķināšanas formula, pēc kuras turpmāk noteiks īres maksas daļu, ko īrnieks maksās par pašvaldības dzīvojamās telpas lietošanu.

Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī turpmāk tiks aprēķināta, ņemot par pamatu dzīvokļa kadastrālo vērtību. Piemērojot jauno aprēķināšanas metodi, pašvaldība ir aprēķinājusi, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem  noteikta īres maksas daļa būs sākot no 0,05 eiro līdz 1,18 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Ar aprēķinātām pašvaldības dzīvokļu īres maksām var iepazīties www.smiltene.lv sadaļā “Maksas pakalpojumu cenrāži”.

Informējam, ka pašvaldība ir uzdevusi dzīvojamo telpu pārvaldītājiem – SIA „Smiltenes NKUP” un pagastu pārvaldēm likumā noteiktajā kārtībā brīdināt pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus par izmaiņām īres maksā.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Slider