2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināti iedzīvotāju “Smiltenes pilsētas centra plānojuma risinājumi” aptaujas rezultāti

Smiltenes novada domes sēdē apstiprināti iedzīvotāju “Smiltenes pilsētas centra plānojuma risinājumi” aptaujas rezultāti un pieņemts lēmums detalizētu būvprojekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā  II. kārta” izstrādi veikt atbilstoši otrajai plānojuma shēmai, kura paredz autoostas pārcelšanu.

Smiltenes novada dome no 22.septembra līdz 22.oktobrim aicināja novada iedzīvotājus izteikt viedokli, kādām būt Smiltenes pilsētas centra plānojumam nākotnē. Aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par SIA “Firma L4” izstrādātajiem Smiltenes pilsētas centra funkcionālā zonējuma 4 variantiem, noskaidrojot vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16; iedzīvotāju domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā daļā; iedzīvotāju domas par pilsētas labiekārtojuma veidiem.

Apkopojot kopumā 214 saņemtās aptaujas anketas, 106 jeb 50% respondenti atbalsta 2. shēmu, 45 jeb 21% – 1.shēmu, 26  jeb 12% – 4.shēmu, 25  jeb 11% – 3.shēmu. 12  jeb 6% gadījumos tika norādīts, ka apmierinātu cits variants.

Aptaujas anketā, neatkarīgi no atzīmētās izvēles, iedzīvotāji tika aicināti sniegt arī savus priekšlikumus un ierosinājumus. Vairākkārt tika norādīts uz zaļās zonas nepieciešamību pilsētā, dažādi priekšlikumi un komentāri tika pausti arī autostāvietu, autoostas, brauktuves izvietojuma jautājumos, kā arī sniegti citi priekšlikumi, kā piemēram, bagātināt pilsētvidi ar dažādiem zaļās zonas elementiem; izveidot maksimāli daudz papildus auto stāvvietas, to skaitu nesamazināt; izveidot pazemes autostāvvietas; saglabāt automašīnu novietošanas iespēju skujiņu veidā iepretim veikalam “Top!”; brauktuves un gājēju/veloceliņu segumus veidot atšķirīgās krāsās; sakārtot baznīcas sētas vizuālo izskatu; izveidot pilsētas centrā atpūtas zonu ar strūklaku, soliņiem, āra kafejnīcām; ziemas laikā izveidot publisko slidotavu; izveidot kinētiskus gaismas objektus u.c.

 

Atgādinām, ka 2.shēma paredz: autoostas atrašanās vietas maiņu uz tranzītielas malu, pārceļot to no Pils ielas 1 uz Baznīcas laukumu 16A; papildu autostāvvietu izveidošanu; multifunkcionālas telpas izveidi, kura ikdienā darbotos kā stāvlaukums, kas papildināts ar zaļām kabatām, bet var slēgt daļēji vai pilnībā pasākumu rīkošanai; rekreācijas zonas izveidi gan Pils ielā 10, gan Baznīcas laukumā 16 (vieta apstādījumiem, vides elementiem, mākslas objektu izvietošanai, kultūras pasākumu, izrāžu norisei); saglabāt divvirzienu satiksmi Baznīcas laukumā.

Apkopotie aptaujas rezultāti un saņemtie uzņēmēju viedokļi ir nodoti projektētājiem, lai detalizētāk izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”.  Pēc būvprojekta dokumentācijas izstrādes minimālajā sastāvā tiks veikta būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana.

Atgādinām, ka projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” otrā kārta paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi. Pārbūvi plānots veikt vairāku gadu garumā to sadalot pa vairākām īstenošanas kārtām, bet, lai darbus varētu secīgi plānot un īstenot, būvprojektu nepieciešams sagatavot visai teritorijai.

 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider