2020. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē”

Smiltenes novada dome iesniedza projekta pieteikumu Nr. 19-09-AL10-A019.2203-000003 “Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta pieteikums guvis atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir radīt iedzīvotājiem vietu brīvdabas pasākumu organizēšanai, kā arī uzlabot kultūras pakalpojumu pieejamību Launkalnē, vietējiem un apkārtējiem teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7883.78 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7095.41 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ceļvedis
Slider