2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē”

Smiltenes novada dome  iesniedza projekta iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātē “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem”. Biedrība “Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis ir Launkalnes ciematā radīt iedzīvotājiem vietu fiziskās attīstības veicināšanai un veselības stiprināšanai, nodrošināt saskarsmes iespējas jauniešiem sportojot kopā ar vecākiem, kolēģiem un draugiem, bezmaksas fiziskā aktivitātes svaigā gaisā ar ilgtspējīgu izmantošanu, drošu vidi un estētisku noformējumu. Projekta ietvaros tiks uzstādītas sešas āra trenažieru iekārtas Launkalnes ciema aktīvās atpūtas laukumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 8470,67 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 7623,60 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 847,07 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Kalendārs

Slider