2020. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Ielu apgaismojuma izbūve Blomē”

Smiltenes novada dome iesniedza projekta pieteikumu Nr. 19-09-AL10-A019.2201-000002 “Ielu apgaismojuma izbūve Blomē” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta pieteikums guvis atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir palielināt Smiltenes novada Blomes iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcību, kā arī nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ielas apgaismojumu Blomē.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 36 697.35 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 15 000.00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ceļvedis
Slider