2021. gada 31. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Kartingu trases atjaunošana 2.kārta”

Apstiprināts projekts “Kartingu trases atjaunošana 2.kārta”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu Nr.17-09-AL10-A019.2103-000001 “Kartingu trases atjaunošana 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts, kur otrs dalībnieks projektā ir biedrība “Tehniskais sporta klubs “Smiltene””.

Projekta ietvaros tiks veikta kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana. Projekta mērķis ir pilnveidot kartingu trases stāvvietas laukumu, lai varētu uzlabot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 53 344,93 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 20 000,00 EUR un pašvaldības finansējums 33344,93 EUR.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

KalendārsSlider