2020. gada 24. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Šā gada 20.februārī  Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē tika apstiprināts Smiltenes novada domes iesniegtais projekta pieteikums  “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”.

Projekta mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram.  Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā  tiks veikta  ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns, kas ietver detalizētu informāciju par ezera un tā piekrastes ekoloģisko stāvokli un  ekosistēmas potenciālo piedāvājumu.

Projekts tiks realizēts pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Kopējās projekta izmaksas 9983,00 EUR, ko sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.  Projektu paredzēts realizēt līdz  2020.gada 31.maijam.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/ .

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ceļvedis
Slider