2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Apstiprināts projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034, un Smiltenes novada dome ir uzsākusi tā īstenošanu. Projekta pieteikums tika iesniegts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus, un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta aktivitātes paredzētas Smiltenē, Dakteru ielā 27, tās ietvers basketbola laukuma pārbūvi, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi, internāta izbūvei un iekārtošanu, multifunkcionālas Sporta halles izbūvi, Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa pārbūvi.

Būvniecības laikā tiks risinātas problēmas, kas veidojušās, mainoties skolēnu skaitam ēkās (ēdināšana, zāle, koplietošanas telpas, sporta infrastruktūra) un palielinoties pieprasījumam pēc vietām internātā. Nākotnē ir plānots Dakteru ielā 27 nodrošināt mācības visiem skolēniem, sākot no 5.klases, līdz ar to nepieciešama savienojošā korpusa pārbūve. Skolas ēkas pārbūves laikā tiks izbūvēta multifunkcionāla zāle, jauna ēdnīca, garderobe, mācību telpas un bibliotēka. Vienlaikus tiks saglabāts vecā korpusa vēsturiskais izskats.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada nogalei, secīgi plānojot darbus iepriekš minētajos objektos. 2018. gadā ir plānots veikt basketbola laukuma pārbūvi, mācību ēkas savienojošo vienstāva daļu (pārejas korpusa un lokveida korpusa) demontāžas darbus, uzsākt vidus korpusa izbūvi, kā arī uzsākt internāta izbūvi blakus Smiltenes vidusskolas mācību ēkai Dakteru ielā 27.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 304 313.39 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR

                                              Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa ārējās fasādes pārbūves skice.

                                                 Smiltenes vidusskolas multifunkcionālās sporta halles pārbūves skice.

                                                             Smiltenes vidusskolas internāta ārējās fasādes skice.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Ieva Dille
un Smiltenes vidusskolas direktore
Ilze Vergina

Slider