2020. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis  projektu “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Smiltenes novada dome  iesniedza projekta iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātē  Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Biedrība “Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis ir Palsmanes kapsētā veikt digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot datu bāzi un mobilo lietotni, kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu. Darbus veiks SIA “Cemety”.

Projekta kopējās izmaksas ir 7405,20 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.html

Informāciju sagatavoja
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule

Slider