2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” Nr.18-09-A00702-000017, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” kopējās izmaksas ir 1 217 448.61 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 151 538.53 EUR.

Projekta rezultātā ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus: Otkari-Zariņi (Bilskas pag.) 3.84 km, Ozolkalnu ceļš (Brantu pag.) 0.90 km, Kažauči-Liepkalni (Smiltenes pag.) 0.74 km, Jaunbilska-Strēbeles (Smiltenes pag.) 2.43 km, Smiltene-Stariņi (Smiltenes pag.) 1.59 km, Paltnieku ceļš (Brantu pag.) 0.35 km, Ķempes-Kamolkalns (Variņu pag.) 4.29 km.

Projektēšanas darbus veica SIA “Vertex projekti”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “1PAC”, bet būvdarbu izpildi veiks SIA “8CBR”, SIA “Ceļinieks 2010” un SIA “Ķikuti-99”.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 30. janvārim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Slider