2021. gada 1. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Aptaujas rezultāti par kultūras dzīvi Smiltenes novadā

Marta vidū noslēgusies aptauja, kuras mērķis bija novērtēt Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar kultūras piedāvājumu novadā un uzklausīt ieteikumus. Saņemtas 143 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (80%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 26 – 35 gadiem (29%). 61% no respondentiem dzīvo Smiltenē.

Pēc aptaujas datiem populārākās iedzīvotāju brīvā laika aktivitātes mūsu novadā ir ilgstošas pastaigas; kultūras pasākumu (koncerti, izrādes) apmeklēšana; TV, filmu un video skatīšanās mājās; darbs mājsaimniecībā, dārzā; ceļošana pa Latviju; grāmatu, žurnāla lasīšana un laika pavadīšana ar draugiem.

Kā vērtīgākie un arī apmeklētākie kultūras pasākumi nosaukti “Smiltenei – 100” veltītie pasākumi (38%), t.sk. “Smiltenei 100” svinīgais pasākums kultūras centrā, izstāde “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020”, novada mūziķu koncerts “Mēs Smiltenei” un nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku”(36%). Arī Latvijas pasākumu foruma IZCILĪBAS BALVA 2020 kategorijās 2020. gada izcilākie pilsētas svētki, 2020. gada izcilākā pastaiga/izgaismojums un 2020. gada izcilākais notikums Vidzemē, pilsētas svētki «Smiltenei 100. Stipri cilvēki – stipra pilsēta» un pastaigu taka «Teiksma par gaismas bruņinieku» saņēma augstākos novērtējumus!

Kā nākamos vērtīgākos kultūras pasākumus respondenti (3 – 6%) nosauc J.Lūsēna un kora “LidoJums” koncertu Smiltenes ev. lut. baznīcā, STT izrādi “Trešais vārds”, “Carnival Youth” koncertsērijas “Naivais Ku – Kū” koncertu, pasākumus (izstādes un koncerti) Mēru muižā, Jāņukalna sezonas noslēguma balli ar grupu “Galaktika” un pop up  koncertus.

 ¼ daļa no respondentiem nav apmeklējusi nevienu koncertu, bet nevienu amatierkolektīvu koncertu/pasākumu un kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu nav apmeklējuši attiecīgi 39% un 29%  respondentu.

Uz jautājumu “Kas Jūs kavē piedalīties kultūras aktivitātēs?” saņemtās atbildes:

Pēc aptaujas datiem visvairāk (60%) informāciju par kultūru mūsu novadā iegūstam no paziņām, draugiem un kolēģiem, pēc tam seko Facebook lapas un pašvaldības mājaslapa. Mazāk kā puse (40%) respondentu informāciju iegūst no afišām un novada informatīvā izdevuma (33%). (“Jāuzlabo komunikācija ar sabiedrību, respektīvi, savlaicīgāk un aktīvāk jāinformē par norisēm”)

Pašizglītošanās pasākumus līdz šim nav apmeklējuši 66% respondentu un arī nākotnē 49% tādus neplāno apmeklēt, bet 15% nezina vai nav viedokļa. Tie 30% respondentu, kuri vēlētos izmantot mūžizglītības piedāvājumu, labprāt apmeklētu radošās attīstības (gleznošanas, keramikas/mālošanas, foto, dekupāžas, dāvanu saiņošanas, floristikas, dažādu rokdarbu u.c. meistarklases), pašizaugsmes (apzinātā domāšana, sevis izzināšana, darbs ar sevi), veselīga dzīvesveida un dārzkopības nodarbības.

Kā apmeklētākie izklaides pasākumi (pēc aptaujas rezultātiem) nosaukti kino seansi (59% respondentu vislabprātāk kino teātrī apmeklētu romantiskās filmas, bet 40% dotu priekšroku animācijas filmām), Ziemassvētku videoprojekcijas, balles un humora pasākumi, bet no kultūras mantojumu saglabāšanas pasākumiem visapmeklētākais bijis Vasaras Saulgrieži Līgo kalnā (27%).

Par aktuālākajām aktivitātēm, kas saistītas ar Mēru muižu, respondenti nosauc pasākumus (koncerti, brīvdabas kino, gadskārtu aktivitātes) muižas parkā (78%) un jaunas izstādes, ekspozīcijas (45%), bet jautājumā par kultūras pasākumu norises vietām ārpus kultūras namiem Mēru muižu nosauc 52% respondentu (“Muzejs ir pārāk tālu no Smiltenes. Smiltenē tā pasākumus mēs apmeklētu biežāk”)

Jautājumā par mūsdienīgu bibliotēku dominējošie viedokļi ir – grāmatu krātuve (61%) un vieta mūžizglītībai (48%). Savukārt bibliotēkas kā kultūras pasākumu norises vietas atzīmē 23% respondentu (“Šīs telpas galīgi nesaistās ar kultūru un mākslu”, “Nedomāju, ka bibliotēkas ir tik patīkamā stāvoklī, lai vēlētos tur daudz uzkavēties un iet uz pasākumiem”)

Lielākā daļa respondentu (>80%) ir apmierināti ar svētku noformējumu pasākumos un pilsētvidē un aicina būt drosmīgākiem, spilgtākiem, mūsdienīgākiem un veidot krāšņāku noformējumu arī pagastos (“Ir labas idejas, arī rezultāts. Varbūt nepieciešams paplašināt komandu?”).

Ar kultūras dzīves piedāvājumu kopumā 2/3 respondentu ir apmierināti (“Turpināt uzsākto kursu –  rosīties dažādos virzienos un formātos”), bet 1/3 nav apmierināti (“Gaužām slikts stāvoklis tai Smiltenes kultūrai”).

Visvairāk ieteikumu (11%) saņēmām par nepieciešamību organizēt Latvijā atpazīstamu mākslinieku un mūzikas grupu koncertus (“Kāpēc biežāk netiek aicinātas uzstāties Latvijā pazīstamas mūzikas grupas un solisti?”) un aicinājumu organizēt vairāk pasākumu jauniešiem (“Jauniešiem Smiltenes novadā vispār nav ko darīt brīvajā laikā”). Citi ieteikumi aicina uzlabot savstarpējo komunikāciju, kultūras menedžmentu, darbinieku profesionālās prasmes, Jāņu kalna estrādi un Mēru muižas apkārtni.

Daļa ieteikumu ir ar diametrāli pretēju viedokli, piemēram, “vairāk koncertus ar amatiermākslas kolektīvu un novadnieku uzstāšanos”/ pārāk daudz pasākumu ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos; “pasākumus ar ieejas maksu”/ “bezmaksas pasākumus”, “uz Stand Up pasākumiem biļetes bija izpārdotas, vajadzētu organizēt atkārtoti vai biežāk – šis žanrs cilvēkiem patīk” /”izklaides, šlāgermūzikas un humora pasākumu jau pietiek”.

46 % respondentu dalījās arī ar savu prieku:

  • aktīviem, rosīgiem, radošiem, priecīgiem un talantīgiem cilvēkiem pilsētā un pagastos,
  • amatiermākslas kolektīvu aktivitāti un sasniegumiem,
  • radošumu un inovācijām – jauni formāti kultūras norisēm, videoprojekcijas, nebijušas pasākumu vietas, Valentīndienas sirsniņa, lielformāta gleznas Vecajā parkā, erudīcijas spēles Grundzālē
  • vēlmi un apņēmību mainīties.

APTAUJAS REZULTĀTI APSKATĀMI ŠEIT.

Paldies katram, kurš izteica savu viedokli un ierosinājumus par kultūras dzīves piedāvājumu mūsu novadā!

 

Rita Rozīte

KSMP vadītājas vietniece

KalendārsSlider