2020. gada 25. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Ar jauno gadu būs izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā

SIA “ZAAO” (turpmāk ZAAO) jau informēja, ka no 2018.gada 1.janvāra plānots mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ziemeļvidzemes 22 novadu pašvaldībās, kurās pakalpojumus sniedz  ZAAO.  Smiltenes novada pašvaldība ir apstiprinājusi ZAAO iesniegto jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu/tarifu – 14.48 eiro par kubikmetru neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

2017.gada 29.novembra Smiltenes novada domes sēdē deputāti izskatīja SIA “ZAAO”  iesniegumu, kur tika lūgts apstiprināt jauno aprēķināto un noteikto maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kas nozīmē, ka maksa par pakalpojumu palielinās. ZAAO pamatoja, ka šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta ar to, ka ievērojami ir augušas ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, ir palielinājušās degvielas izmaksas saistībā ar akcīzes nodokļa izmaiņām, attiecībā uz atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem, vinješu iegādei, plānota minimālās darba algas celšana un citas izmaksas.  ZAAO ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus un uzlabojot dalītās atkritumu vākšanas procesus, ir  veikusi būtiskus ieguldījumus dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidē un pieejamības uzlabošanā, plānojot nākotnē šo darbu turpināt.

Apstiprinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs  (14.48 eiro  par kubikmetru bez PVN) paredz, ka ar nākamo gadu atkritumu apsaimniekošanas tarifs palielināsies par 0,97 eiro par kubikmetru neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) jeb vidēji par 7 procentiem (līdzšinējais tarifs ir 13,51 EUR bez PVN). Tas nozīmē, ka, piemēram, mazā 240 l konteinera vienas izvešanas reizes maksa pieaugs par 0,23 eiro bez PVN, bet lielā 1,1 kubikmetra konteinera vienas izvešanas reizes maksa palielināsies par 1,07 eiro bez PVN.

Apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9,18 eiro apmērā par 1 m3;
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 3,67 eiro apmērā par 1 m3;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 1,63 eiro apmērā par 1 m3.

Pieņemtais pašvaldības lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus izmantot novadā nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu, EKO punktus, kā arī individuālos dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumus, ko piedāvā ZAAO. Vairāk informācija www.zaao.lv.

  Ar domes lēmumu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider