2021. gada 16. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits turpina samazināties

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir apkopojusi bāriņtiesu sniegtos datus par to darbību aizvadītajā gadā. Tie liecina, ka pēdējos gados vidēji vairāk nekā 1500 ģimenes gadā nonāk pašvaldību sociālo dienestu redzeslokā, jo tajās konstatēti riski pienācīgai bērnu aprūpei un audzināšanai. 2018. gadā bāriņtiesas lūgušas pašvaldību sociālos dienestus sniegt atbalstu 1567 ģimenēm, kurās nepietiekami nodrošināta 2773 bērnu attīstība un audzināšana.

Turpinās pozitīvā tendence pakāpeniski samazināties ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitam. 2018. gada beigās ārpusģimenes aprūpē atradās 6438 nepilngadīgie – par 231 bērnu mazāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa bērnu atrodas aizbildņu aprūpē (68% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem). 20% bērnu atrodas audžuģimenēs, bet 12% jeb 794 bērni – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Pakāpeniski turpina pieaugt arī audžuģimeņu skaits – 2018. gadā Latvijā bija 636 audžuģimenes (pieaugums par 36 ģimenēm). Vienlaikus aizvadītajā gadā fiksēts arī salīdzinoši liels to audžuģimeņu skaits, kurās netiek ievietoti bērni bez pamatota iemesla – gan 2017., gan 2018. gadā bērni netika ievietoti 97 audžuģimenēs, taču pērn tikai 43 audžuģimenes (mazāk nekā puse) bija pamatojušas iemeslu, kādēļ tās nav gatavas uzņemt bērnus. Tas varētu nozīmēt, ka daļa jauno audžuģimeņu pieņēmušas lēmumu iesaistīties ārpusģimenes aprūpē, nepietiekami nopietni izvērtējot iespējamos riskus un grūtības. Aizvadītā gada laikā jaunas audžuģimenes statuss piešķirts 76 audžuģimenēm (tas ir par deviņām jaunām audžuģimenēm vairāk nekā iepriekšējā gadā). 29 audžuģimenēm ar bāriņtiesas lēmumu audžuģimenes statuss ticis izbeigts.

Bāriņtiesu sniegtie dati liecina arī to, ka pērn samazinājies adoptējamo bērnu skaits. 2018. gada nogalē ārpusģimenes aprūpē atradās 1238 adoptējami bērni, no kuriem 500 nepiekrita savai adopcijai (gadu iepriekš ārpusģimenes aprūpē bija 1565 adoptējami bērni, no kuriem 572 nevēlējās tikt adoptēti).

Lai detalizētāk iepazītos ar bāriņtiesu darba rezultātiem 2018. gadā, lūdzam apmeklēt VBTAI mājaslapu: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/statistika/?doc=5422&page=

Informāciju sagatavoja:
Taivo Trams, VBTAI

Kalendārs

Slider