2019. gada 15. sept.
Viegli lasīt

Atkārtoti par brīvu cenu pārdod pašvaldības kustamo mantu – vieglos pasažieru transportlīdzekļus

Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu:

  • vieglo pasažieru transportlīdzekli VW Transporter, valsts reģistrācijas nr.FF-6241, 1995. izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 640,00 euro (seši simti četrdesmit euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
  • vieglo pasažieru transportlīdzekli Ford Focus, valsts reģistrācijas nr.HL-6245, 2003. izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
  • vieglo pasažieru transportlīdzekli PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas nr. EJ-7075, 2001. izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr.29194723, tel.64707867, e-pasts:ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2017.gada 27.oktobrim (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Kalendārs

Youtube

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā