2020. gada 20. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atklāts Vidzemes reģiona ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Smiltene”

Paplašinot pakalpojumu klāstu Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, 17.decembrī Smiltenē, svinīgā pasākumā tika atklāta reģistrētā Sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienība – Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta  centrs “Smiltene”, kur audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt psiholoģisku atbalstu un praktisku palīdzību.

2018.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī Audžuģimenes noteikumi un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi, kuri paredz, ka Latvijā sāk darboties speciālās audžuģimenes un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Smiltenes novada atbalsta centrs ir viens no 13 atbalsta centriem Latvijā, kas turpmāk sniegs atbalstu ne tikai novadā, bet arī Vidzemes reģionā.

Svinīgais pasākums tika aizsākts Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, kurā tika atklāta fotomākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”, kura Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozāles foajē būs apskatāma līdz 16.janvārim.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, pasakoties ikvienai ģimenei, kas sper soli, lai kādam mainītu dzīvi, radot mīlestības un atbalsta vietu – mājas, kas ikvienam ir ļoti svarīgas-, pasākuma ietvaros kopā ar Smiltenes novada Bāriņtiesas un Latvijas Bāriņtiesas darbinieku asociācijas vadītāju A.Zīveri pasniedza Smiltenes novada Pateicības rakstus trīs Smiltenes novada audžuģimenēm- Maritanas Gorinas un Fjodora Drozdoviča audžuģimenei, Aijas un Jāņa Gulbju audžuģimenei, Valdas Ozolas audžuģimenei- par ilggadēju sirds siltuma dāvāšanu bērniem.

Sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienības pārstāve Margita Kalniņa-Laksa, atklājot centru, uzsvēra, ka aģentūras galvenais pamatmērķis ir bērns, lai bērnam būtu iespēja uzaugt ģimenē un atbalsta centra galvenais uzdevums ir radīt apstākļus, lai bērnam būtu iespēja atgriezties bioloģiskā ģimenē vai uzaugt audžu ģimenē.

Vidzemes reģiona atbalsta centra galvenie uzdevumi būs:

  • piesaistīt jaunas audžuģimenes, nodrošināt to apmācību,
  • sniegt bāriņtiesā psihologa atzinumus,
  • nodrošināt psihologa, jurista, sociālā darbinieka un citu piesaistīto speciālistu atbalstu,
  • izstrādāt un īstenot audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu,
  • nodrošināt psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam,
  • organizēt audžuģimenē ievietotu bērnu saskarsmi ar savu bioloģisko ģimeni,
  • nodrošināt sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm,
  • pamatojoties uz noslēgtajām vienošanām ar audžuģimenēm izmaksāt atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizēju kompensāciju izmaksu par mājokļa iekārtošanu.

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta  centrs “Smiltene” atrodas Galdnieku ielā 10, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās un tā darba laiks būs katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Atbalsta centrā pastāvīgi tiks nodarbināti 4 speciālisti, kā arī vajadzības gadījumā tiks piesaistīti citi speciālisti, kas palīdzēs ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem integrēties ģimenē un uzlabot garīgās vai fiziskas veselības stāvokli. Finansējums ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbībai paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālistes

Ceļvedis
Slider