2020. gada 11. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 25.03.2019. līdz 25.04.2019. 6. kārtā pieejamais publiskais finansējums 96 049,89  EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:

M2  – Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.

  • Rīcība 2.1.  Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
  • Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR
  • Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 29 049,89  EUR
  • Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 5 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 15 000,00 EUR
  • Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 2000,00 EUR

Iesniegt projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Projektu  īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi;
3)pārējiem projektiem – 1 gads.

Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707, www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, Tel.: 28368431 , e-pasts:  [email protected]

Ceļvedis
Slider