2020. gada 6. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2019. gada 4. marts – 2019. gada 4. aprīlis
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

  • Rīcība 1.1.    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 372 802,39 EUR

Mērķis 2    Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

  • Rīcība 2.1.    Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR
  • Rīcība 2.2.    Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR
  • Rīcība 2.3.    Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66  EUR

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju: Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre, Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: [email protected]

 

Ceļvedis
Slider