2021. gada 5. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Bilskā tiks realizēts projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana-latviskums, I kārta”

Biedrība “Vilkmuiža 2011” īstenos projektu Nr.20-09-AL10-A019.2205-000001 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana- latviskums, I kārta”. Projekta īstenošana veicinās materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Projekta mērķis ir organizējot nodarbības “Pastalu izgatavošanas meistarklase” un “Tautisku kroņu/vainagu izgatavošanas meistarklase” aktualizēt seno latviešu tradīciju atjaunošanos jauniešu auditorijas vidū. Šādu apmācību īstenošanas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās. Īstenojot šo projektu tiks veicināta pozitīva ietekme uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus un pievēršot tos latviešu tradīciju aktualizēšanā un kopšanā. Meistarklases varēs sniegt iespēju pieaugušajiem kopā ar bērniem un jauniešiem pavadīt kvalitatīvi kopā laiku, vienlaikus apgūstot jaunas prasmes un iegūstot zināšanas par mūsu kultūras neatņemamu sastāvdaļu- senlatviešu tērpu sastāvdaļām un to nozīmi.

Projekta realizācija notiek piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 1012,76 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 900,00 EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 112,76 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada 22.decembrim.  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv .

 

 

Sagatavoja: Ira Punkstiņa, biedrības “Vilkmuiža 2011” valdes locekle

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider