2021. gada 24. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Bilskā uzstādīti āra trenažieri

Biedrība “Vilkmuiža 2011”, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus un Smiltenes novada domes finansējumu,  realizējusi projektu Nr.19-09-AL10-A019.2203-000001 “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”, kura rezultātā šobrīd Bilskas pamatskolas teritorijā ir uzstādīti pieci dažādi trenažieri.

Projekta mērķis bija līdz 2020.gada augustam iegādāties un Bilskas pamatskolas teritorijā uzstādīt āra trenažierus. Projekta īstenošana veicinās brīvā laika pavadīšanas, sporta un aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras izveidi, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējās izmaksas ir 5233,25 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 4709,92 EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 523,33 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē .

Sagatavoja:
Ira Punkstiņa,
Biedrības “Vilkmuiža 2011” valdes locekle

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider