2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Blomes pamatskolā ir izveidota kāpšanas siena

Biedrība „GaisMa Tunelī” ir realizējusi projektu Nr.19-090-AL10-A019.2203-000002 „Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”. Projekta ietvaros tika izbūvēta traversa kāpšanas siena, kuras augstums  ir 2,5 m un platums 9,5 m – kopējais sienas kāpšanas laukums ir 23m2.

Kopumā  kāpšanas sienā izvietotas 100 aizķeres trijās dažādās krāsās ar dažādām sareģītības pakāpēm, izvietotas  4 formas, lai nodrošinātu sienas lietotājiem dažādas grūtības pakāpes un izaicinājumus. Kāpšanas sienai līdzi ir lietošanas instrukcija, kura nosaka veidus, kā izmantot šo sienu. Pēc iepazīšanās ar instrukciju persona ir gatava sienas lietošanai. Drošības nolūkos zem sienas ir novietoti kritienu mīkstinoši paklāji.

 

Kāpšanas sienu var lietot pieaugušie un jaunieši, kas vecāki par 18 gadiem. Bērni var kāpt tikai vecāku vai citu pieaugušo uzraudzībā. Šādu uzraudzību var uzticēt kāpšanas sienas operatoram. Visiem kāpējiem obligāti ir jāiepazīstas ar kāpšanas sienas drošības un tehnikas noteikumiem. Laikā, kad uz kāpšanas sienas notiek organizēti sporta un atpūtas pasākumi, kāpēji kāpj un paši uzņemas atbildību par savām darbībām (par savu risku). Visi sienas lietotāji ievēro noteikumus, ko paredz sienas izgatavotāji un nav pretrunā ar kāpšanas sienas lietošanas pamācību.

Projekts tika īstenots, piesaistot  Eiropas savienības Eiropas Lauksaismniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 -2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu, Smiltenes novada domes līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām un biedrības „GaisMa Tunelī” privātos līdzekļus.

Projekta kopējās izmaksas ir  5115,35 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir  4574,63 EUR, biedrības „GaisMa Tunelī” privātie līdzekļi 32,43 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums ir 508,29 EUR.  Sienu piegādāja un uzstādīja uzņēmums SIA MURUS.

Traversa kāpšanas siena paredz kāpšanu uz sāniem – šādas sienas vienlaicīgi var izmantot vairāk cilvēku, nav nepieciešama speciāla instruktora apmācība un nav jālieto speciāls drošības ekipējums. Kāpšanas siena ir multifunkcionāla un nodrošina bērniem aktīvu, attīstošu vidi skolā, sniedz papildus iespējas bērniem esošajās telpās – tā ne tikai ir izklaidējoša, siena ir pietiekoši izaicinoša, lai attīstītu jaunas prasmes .

Blomes pamatskola ir pateicīga par projekta īstenošanu- tagad bērniem neatkarīgi no laika apstākļiem ir iespēja aktīvi darboties skolas telpās. Bērniem  ir iespēja sevi izaicināt, piedalīties savstarpējās sacensībās un trennēties kāpšanas sportā – kas to zina, varbūt izaugs nākošie kāpšanas Olimpieši.

 

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider