2021. gada 12. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Eiropas Sociālā fonda finansējums būs pieejams arī turpmāk

Pašlaik īstenotajos deinstitucionalizācijas projektos līdz 2022. gada beigām ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānots izveidot 151 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu ar 2091 klientu vietu visos Latvijas plānošanas reģionos, tajā skaitā 57 dienas aprūpes centrus ar  959 vietām, 53 grupu mājas (dzīvokļus) ar 621 vietu, 34 specializētās darbnīcas ar 496 vietām, septiņus atelpas brīža pakalpojumus ar 15 vietām.

Šobrīd jau ir izveidoti un reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā grupu dzīvokļi Valmierā, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi Jelgavas novadā (Kalnciemā), dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Ludzā, kā arī dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Ilūkstē.

Visaktīvākais ERAF līdzekļu ieguldījums jaunas infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā plānots laika periodā starp 2020. un 2021.gadu.

Ar šo projektu īstenošanu ES fondu ieguldījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā nebeigsies.

 

Nākamā plānošanas perioda (no 2021. līdz 2027. gadam) Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums sociālo pakalpojumu jomā ir plānots vairākām būtiskām aktivitātēm, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu gan senioriem, gan cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tas būs pieejams sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanai atbilstoši individuālajām vajadzībām, atbalsta dažādošanai cilvēka dzīvesvietā . Arī atbalstam jaunām, inovatīvām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveidei, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama.

 

Bez tam ESF līdzekļi būs pieejami izmēģinājuma projektam starpprofesionāļu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Kopumā pašvaldībām atklātos projektu iesniegumu konkursos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai būs pieejami gandrīz 65 miljoni eiro.

Savukārt reaģējot uz COVID-19 izraisītajām sekām (klientu drošība epidemioloģiskā apdraudējuma gadījumā) Atveseļošanās un noturības plānā 6,46 miljoni eiro ir plānoti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju – gan pašvaldību, gan valsts – infrastruktūras pielāgojumiem. Tie saistīti ar izolācijas (pašizolācijas) telpu izveidi un aprīkošanu, digitālo risinājumu ieviešanu (attālinātas klientu monitoringa sistēmas ierīkošanu, aprīkojumu klientu attālinātai (digitālai) saziņai ar tuviniekiem u.c.), aprīkojumu klientu, darbinieku un apmeklētāju inficēšanās riska novēršanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider