2020. gada 20. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Ekonomikas ministrs atzinīgi novērtē pašvaldības paveikto novada attīstībā

Piektdien, 9.februārī, darba vizītē Smiltenē ieradās ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Tiekoties ar domes vadības, novada uzņēmumu pārstāvjiem, tika iezīmēti problēmjautājumi un to risinājumu virzieni, lai novada uzņēmējdarbība varētu turpināt attīstīties.

Vizītes sākumā ministrs A.Ašeradens tikās ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju G.Kukaini, izpilddirektoru K.Lapiņu, izpilddirektora vietnieku A.Lapiņu, pagastu pārvalžu vadītājiem, domes deputāti, Smiltenes vidusskolas direktori I.Verginu.

Domes priekšsēdētājs, uzrunājot ministru un klātesošos, akcentēja uzņēmējdarbības attīstības nozīmi novada iedzīvotāju skaita saglabāšanā: “Mēs aizvien vairāk novadā vairojam izpratni un cenšamies skaidrot to, ka nekas cits neapturēs novadā iedzīvotāju skaita kritumu kā darba vietas”, uzsverot, ka tieši šī izpratne veicināt un veidot darba vietas mūsu novadā iezīmē novada budžetu, maksimāli vairāk investējot infrastruktūrai, kas veicina uzņēmēju interesi investēt arī pašiem.

Tikšanās laikā ministrs tika iepazīstināts ar novada uzņēmējdarbības vidi, pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai un problēmjautājumiem. Kā vienas no būtiskākajām problēmām tika minētas darbaspēka,  dzīvojamā fonda trūkums, kā arī elektroenerģijas jaudas nepietiekamība, kas šobrīd liedz turpināt savu attīstību vairākiem lielākajiem novada uzņēmējiem. Ministrs rosināja izvērtēt nākamās jaudas prognozes un kopīgi meklēt optimālus risinājumus un iespējas, kā sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” risināt šo jautājumu, kura nekādā gadījumā nedrīkstētu kļūt “par šauro vietu” uzņēmēju tālākai attīstībai.

A.Ašeradens novērtēja pašvaldības paveikto un investīcijas uzņēmējdarbības sekmēšanā. Viņš arī interesējās par industriālo zonu attīstības iecerēm, problemātiku tās attīstībai, dabasgāzes izmantošanas iespējām, pašvaldības redzējumu valsts atbalsta veidošanai dzīvojamā fonda paplašināšanai.  Tāpat ministrs, akcentējot ieguldījumu nozīmi izglītības kvalitātes veicināšanā, nākotnes darbaspēka veidošanā, novērtēja pašvaldības paveikto un iesaisti novada izglītības kvalitātes veicināšanā.

Darba vizītes ietvaros ministrs apmeklēja divus novada uzņēmumus AS “Smiltenes Piens” un SIA “Artex Latvia”, kur abu uzņēmumu pārstāvji iezīmēja līdzīgas problemātiskās jomas, kuras tika pārrunātas jau pirms tam pašvaldībā.

AS “Smiltenes piens” padomes priekšsēdētāja G.Mūrniece un valdes priekšsēdētāja I.Bogdanova iezīmēja konkrētas jomas un vēlamās rīcības no valdības un ministrijas puses. Kā galvenās tika minētas elektroenerģijas trūkums, eksportspēja, nepieciešamās izmaiņas likumdošanas un tieslietu jomās, obligātā iepirkuma komponente, Vidzemes šosejas posmu katastrofālais stāvoklis, ātro aizdevumu, kredītu popularitāte. Ministrs kopīgi ar ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktoru G.Silovu un parlamentāro sekretāru V.Ķirsi apsolīja virzīt jautājumu par iespējamo valsts atbalstu produktivitātes mērījumu veikšanai, kas ir būtiska problēma AS “Smiltenes piens”, tāpat turpināt risināt vidējās darba algas paaugstināšanas un kvalificēta darbaspēka attīstības jautājumus, kas ir būtiska aktualitāte visā valstī.

Bija nozīmīgi apmeklēt SIA “Artex Latvia”, lai  pašvaldībā aktualizētās problēmas par darbaspēka migrāciju, dzīvojamā fonda problēmām, iedzīvotāju ienākumu nodokļa aizplūšanu uz citu novadu pašvaldībām, tiktu parādītas reālā uzņēmuma vidē. Ministrs iepazinās ar uzņēmuma produkciju, ražošanas procesu, kā arī ar uzņēmuma tālāk attīstības virzieniem. SIA “Artex Latvia” pārstāves iepazīstināja ar komplicēto ražošanas procesu un akcentēja kvalificēta,  ieinteresēta darbaspēka trūkumu, kāds ir visā šūšanas nozarē Latvijā un kas kavē uzņēmuma attīstību arī turpmāk. Vizītes ietvaros ministrs un Nozaru politikas eksperts G.Silovs aicināja uzņēmumu meklēt risinājumus, lai sadarbotos ar Smiltenes tehnikumu, kā arī izteica gatavību iesaistīties sadarbības veicināšanā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem, lai palīdzētu rast risinājumu uzņēmuma kvalificēta darba spēka problēmas un tehnoloģisko izaicinājumu risināšanā.

Pēc uzņēmumu apmeklēšanas ministrs devās uz Smiltenes tehnikumu, kur iepazinās ar piedāvātajām skolas mācību programmām, tehnisko nodrošinājumu, kas veicina mācību satura apguvi, sagatavojot darba tirgum nepieciešamos speciālistus. Tika apmeklēta arī veterinārā klīnika un restorāna telpa, kura ir kā tiešs piemērs tam, ka Smiltenes tehnikuma audzēkņi mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas mācās pielietot praksē, lai pēc iespējas labāk sagatavotos darba tirgum. Skolas direktors A.Miezītis, atbildot uz ministra jautājumu par šūšanas kvalifikācijas ieguves iespējām tehnikumā nākotnē, minēja iespējami galveno problemātiku – skolēnu neesamību šajās programmās, kā piemēru minot nesekmīgi realizēto kokapstrādes mācību programmu, kura sadarbībā ar novada uzņēmumiem tika izveidota, bet diemžēl jaunieši, kuri vēlas šo programmu apgūt, neatradās.

Vizītes noslēgumā ministrs tikās ar vairāk kā 15 novada uzņēmumu pārstāvjiem un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadību. Tikšanās sākumā ministrs iepazīstināja ar galvenajiem ekonomikas ministrijas jautājumiem –  tautsaimniecības attīstības tendencēm un problēmām, pie kurām šobrīd tiek strādāts un risinātas.

A.Ašeradens, akcentējot to, ka ir ieradies novadā, lai iegūtu aktuālu informāciju par esošajām problēmām tautsaimniecības attīstībai un lai saprastu kā šīs problēmas risināt, aicināja klātesošos uz diskusiju, kurā novada uzņēmēji atkārtoti iezīmēja jau dienas laikā izskanējušās problēmas. Kā galvenie diskusiju jautājumi bija par valsts iecerēm enerģētikas problēmu risināšanā, investīcijas nodokļa atlaidēm, ceļu infrastruktūras problēmām. Plašāka diskusija izvērtās par ātrajiem kredītiem. Gandrīz katrā novada uzņēmumā vismaz 10% darbinieki ir šo kredītu ņēmēji, un to atgūšanas politika prasa atbildību arī no uzņēmuma, kurā šis kredītu ņēmējs strādā. Klātesošie aicināja ministru veicināt kredītiestāžu reklāmu ierobežošanu un meklēt risinājumus likumdošanā, lai to piedziņai no uzņēmumiem netiktu prasīta tik liela atbildība un iesaiste.

Ekonomikas ministrs A.Ašeradens vizītes un diskusijas noslēgumā norādīja, ka lielākais trūkums tautsaimniecībai ir iedzīvotāju skaita un atalgojuma samazinājums, tāpēc  ir jādomā, kā apstādināt emigrāciju, kā arī jāceļ vidējā darba alga  līdz atalgojumam kāds ir citās Eiropas savienības valstīs.

Tikšanās noslēgumā domes priekšsēdētājs pateicās ministram un ministrijas pārstāvjiem, kā arī novada uzņēmējiem, novērtējot ieinteresētību problēmjautājumu risināšanā un aicināja šobrīd visiem mēģināt stiprināt tās jomas, lai novads un valsts spētu piedāvāt darba vietas, dzīvojamo platību, veicinot sabiedrības mobilitāti un virzot valsts tautsaimniecības attīstību.

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes sekretāre
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider