2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

ES un OECD eksperti diskutēs par Latvijas atbalsta pasākumiem personu ar invaliditāti iesaistei darba tirgū

26. un 27. aprīlī Rīgā notiks Eiropas Savienības savstarpējās mācīšanās seminārs “Darbspēju novērtēšana un personu ar invaliditāti nodarbinātība”. Tajā tiks vērtēti Latvijā īstenotie atbalsta pasākumi personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai, kā arī diskutēts par invaliditātes izvērtēšanas kritērijiem. Semināra rezultāti tiks izmantoti personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas pilnveidei Latvijā.

Pasākumā piedalīsies Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, tiesībsarga pārstāvji. Pārstāvēti būs arī sociālie partneri un nevalstiskais sektors. Seminārā piedalīsies arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī speciālisti no Austrijas, Kipras, Somijas, Francijas, Itālijas, Serbijas, Zviedrijas, Slovākijas un Īrijas un pieaicinātie akadēmiskie eksperti.

Pasākuma dalībnieki apmainīsies ar praksi un pieredzi minēto jautājumu risināšanā, tajā skaitā par to, kā identificēt efektīvākos atbalsta pasākumus personu ar invaliditāti labākai integrēšanai darba tirgū. Notiks sarunas par invaliditātes un darbspēju noteikšanu kopumā. Plašāku prezentāciju par savu valstu sistēmām sniegs Austrijas, Somijas un Īrijas pārstāvji.

Latvijas nevalstiskā sektora pārstāvji un sociālie partneri paudīs savu viedokli par situāciju, bet tiesībsargs informēs par vadlīnijām darba devējiem personu ar invaliditāti nodarbinātībai.

Pieaicinātie akadēmiskie eksperti ir sagatavojuši savu redzējumu par situāciju un pasākumiem visās 10 valstīs. Papildus informācija, tajā skaitā semināra prezentācijas un akadēmisko ekspertu ziņojumi, pēc pasākuma tiks publicēta mājas lapā (angļu valodā).

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]

 

Ceļvedis
Slider