2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Februārī notiks Smiltenes novada VPVKAC informatīvās dienas Brantu, Smiltenes, Bilskas, Launkalnes, Blomes pagastos

Š.g. februārī Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC) organizē informatīvās izbraukuma dienas pagastu pārvaldēs, lai sniegtu informāciju un konsultētu iedzīvotājus un apmeklētājus par:

 • Smiltenes novada domes kompetencē esošajiem jautājumiem un pieejamiem pakalpojumiem;
 • Valsts iestāžu pakalpojumiem un pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību;
 • Praktisku palīdzību darbā ar datoru veicot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (līdzi nepieciešami internetbankas vai ID piekļuves kodi);
 • Praktisku atbalstu oficiālās elektroniskās adreses izveidē un konsultācijā par lietošanu.

Informatīvās dienas notiks:

Kur? Kad? Cikos? Adrese
Brantu un Smiltenes    pagasta pārvalde 12.02.2018. 10.00-12.00 Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts
Bilskas pagasta pārvalde 13.02.2018. 10.00-12.00 “Pašvaldības māja” Bilska
Launkalnes pagasta pārvalde 14.02.2018. 10.00-12.00 Ezera iela 2A, Launkalne
Blomes pagasta pārvalde 15.02.2018. 10.00-12.00 Cēsu iela 9, Blome

Smiltenes novada VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus.

Iestāžu un to pieprasītākie  pakalpojumi:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)– Bērna piedzimšanas un Vecāku pabalsta, apbedīšanas pabalsta, e- darbnespējas lapas (slimības ) pabalsta iesniegšana u.c.;
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID)– Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā);
 • Valsts zemes dienests (VZD)- Mani dati Kadastrā;
 • Uzņēmumu reģistrs (UR)-reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)- Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas;
 • Valsts darba inspekcija (VDI);
 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)- Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana, CV un vakanču reģistrēšana;
 • Lauku atbalsta dienests (LAD);
 • Lauksaimniecības datu centrs (LDC)– mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija;
 • Citi pakalpojumi: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē,  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa un Iesniegums valsts iestādei/pasvaldībai u.c. pakalpojumi.

SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Kontaktinformācija:
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Darba laiks: Pr. 8:00-18:00, Ot.-Ce. 8:00 – 17:00, Pk. 8:00-16:00.
Tālrunis: 64707588, 20022348 e-pasts: [email protected]
www.smiltene.lv/VPVKAC

Ceļvedis
Slider