2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Grundzālē tiks uzsākta projekta “Apmācību programma “Bērnu emocionālā audzināšana” ” realizācija

Lai sniegtu iespēju jaunajiem vecākiem pilnveidot zināšanas bērnu audzināšanā,  biedrība “Grundzāle 2010” iesniedza biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu  Nr.19-09-AL12-A019.2202-000009 “Apmācību programma “Bērnu emocionālā audzināšana””. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķauditorija ir topošie un esošie vecāki, vecvecāki, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem, kuri vēlas uzlabot savas spējas bērnu audzināšanā, veidojot pozitīvas attiecības ar saviem bērniem, kā arī tiem, kam jau ir radušās grūtības savu bērnu audzināšanā vai ir vēlme vienkārši būt labiem vecākiem.

Projekta mērķis ir dot iespēju vecākiem paplašināt zināšanas bērnu psiholoģijā, veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Projekta kopējās izmaksas ir 990.00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 891.00 EUR, savukārt 99.00 EUR  ir biedrības “Grundzāle 2010” līdzfinansējums.

Līgums par apmācību programmas vadīšanu ir noslēgts ar psiholoģi Vinetu Gončari, kurai ir zināšanas un pieredze šādu apmācību vadīšanā. Apmācību grupa paredzēta 10-13 dalībniekiem. Apmācību programma tiks uzsākta septembrī un tā ietvers 10 nodarbību ciklu ar biežumu vienu reizi nedēļā. Sīkāk par nodarbību tēmām un pieteikšanos apmācībām variet uzzināt pa tālruni 29449680.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: biedrības “Grundzāle 2010” valdes locekle,

 projekta vadītāja Alda Zvejniece

 

Ceļvedis
Slider