2021. gada 9. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par klimata jautājumiem

No 2017. gada septembra Smiltenes novada dome īsteno  projektu LIFE ADAPTATE, kurā ir iesaistīti 11 partneri no dažādām Eiropas valstīm. Smiltenes novads ir vienīgā projektā darbojošās pašvaldība no Latvijas. Projekta ietvaros katrs partneris- pašvaldība- īsteno savu pilotprojektu, lai sakārtotu un pilnveidotu dažādus infrastruktūras objektus, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām. Spānijas un Portugāles pašvaldības ir veikušas noēnojumu izveides, apūdeņošanas sistēmas ierīkošanu, ezera izveidi u.c. aktivitātes, kā arī Smiltenes novada pašvaldība ir jau īstenojusi savu pilotprojektu- atjaunotas Vidusezera slūžas, tās aprīkotas ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī veikta Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana.

Projekta ietvaros vēlamies uzzināt vietējo iedzīvotāju attieksmi pret klimata jautājumiem vietējā līmenī, kā arī par īstenotajiem infrastruktūras pasākumiem.

Aicinām iedzīvotājus aizpildīt elektronisko anketu līdz 25.oktobrim:  https://forms.gle/yJvFE3CBSL1YmPHa7

Visi aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, un jūsu individuālās atbildes ir anonīmas. Apkopotie rezultāti tiks publiskoti, izmantojot projektu komunikācijas kanālus. Dati tiks glabāti droši un netiks publicēta nekāda personiska informācija!

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider