2020. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Iegādāti jauni tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Varis”

2020.gada martā veiksmīgi īstenojies LISA ‘Variņi” projekts “Tērpi VPDK “Varis””. Biedrība pagājušajā gadā piedalījās vietējās rīcības grupas biedrības “Abulas lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā  “Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta ietvaros ir iegādāti vidējās paaudzes deju kolektīva “Varis” vīriem 10 vīru svārki (mēteļi)  un sievām – 10 sievu jakas. 

Projektu apstiprināja vietējā rīcības grupā “Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienestā, kā rezultātā vidējās paaudzes deju kolektīvam “Varis” ir jauni tērpi. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2720 EUR, 90% no šīs summas ir publiskais finansējums ES ELFLA 2448 EUR. Paldies Smiltenes novada domei par 10% projekta līdzfinansējumu, kas sastāda  272 EUR.

Paldies šuvējai Ausmai Avotiņai un viņas komandai par skaisto tērpu darināšanu.

Pirmo reizi  jaunajos tērpos dejotāji sevi jau paspēja parādīt deju kolektīva 20 gadu jubilejas koncertā. Novēlēsim raitu dejas soli, neizsīkstošu enerģiju un veiksmi VPDK “Varis” arī turpmāk!

LISA „Variņi” valdes priekšsēdētāja Ilze Jaunpetroviča

Foto: A.Melderis

KalendārsSlider