2020. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Iegādāti Rucavas tautas tērpi deju kolektīvam “Rieda”

Projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” Nr. 17-09-AL12-A019.2203-000002 mērķis uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novada tērpu un deju bagātību un izglītot skatītājus ir sasniegts. Projekta ietvaros deju kolektīvam ZS “Līgotnes” izgatavoja un piegādāja 8 komplektus Rucavas tautas tērpu.

Projekts īstenots vietējās rīcības grupas biedrības “Lauku partnerības Ziemeļgauja” atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas ir 5866,08 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 5279,47 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 586,61 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Lita Kalniņa

 

Ceļvedis
Slider