2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Iespēja pieteikties izsolēm!

Smiltenes novada dome 2019.gada 15.janvārī  Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīkos zemes nomas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldības nekustamajam īpašumiem:

  • “Lūkupe”, Palsmanes pagastā,Smiltenes novadā;
  • „Birztalas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Brenkūži”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Kalna Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Lejas Brālīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Raibaci”-8, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Raibaci”-9, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.

Pieteikšanās izsolēm līdz 2019.gada 11.janvārim (ieskaitot).

Plašāka informācija par īpašumiem un izsolēm novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā- Izoles.

Kalendārs

Slider