2020. gada 17. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par kapsētu aktēšanu Smiltenes pilsētas kapsētās

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2017.gada 29.novembrī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 2018.gada jūlijā ir uzsākta Smiltenes pilsētas kapsētas un Meža kapu aktēšana.

Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana. Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo situāciju kapos, lai noteiktu kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu garumā.

Redzot brīdinājuma zīmi par aktētu kapavietu vietā, kuru kopjat,  jāvēršas pie Smiltenes kapu apsaimniekotāja – SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis uzziņām 26574901 vai 26182972. Papildus brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiks izvietota arī uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

Vienlaicīgi vēlamies informēt, ka:

  • 2017.gada 29.novembrī izdotie saistošie noteikumi Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” paredz arī kārtību par kapavietas kopšanu un uzturēšanu. Kapavietas uzturētājam ir pienākums līdz 2022.gada 28.novembrim noslēgt līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju – SIA “Smiltenes NKUP” par kapavietas uzturēšanu. Saistošie noteikumi un līguma paraugs par kapavietas uzturēšanu pieejams Smiltenes novada domes mājaslapā sadaļā “saistošie noteikumi”.
  • 2018.gadā tiks uzsākta Smiltenes pilsētas kapsētas un Meža kapu digitalizācija, kapsētu digitalizāciju veiks firma SIA “CEMETY”. Informāciju par iespējām, ko sniegs kapsētu digitalizācija kapsētu apsaimniekotājam un iedzīvotāju ērtībai mājas lapā www.cemety.lv

Ilze Sausā
Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja

Ceļvedis
Slider