2021. gada 7. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņiem

2017.gada 3.jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma.

Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.  Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni iespējams noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999. 

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā var nobalsot iepriekš:

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00,

1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,

2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi

Smiltenes Nr. 887

Smiltene, Gaujas iela 1

Smiltenes Nr. 888

Smiltene, Gaujas iela 2

Bilska Nr. 890

Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads 

Bilska Nr. 891

Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads 

Blome Nr. 892

Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads 

Branti Nr. 893

SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads 

Grundzāle Nr. 896

Pagasta kultūras nams Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

Launkalne Nr. 899

SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

Launkalne Nr. 900

Pagasta tautas nams Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads 

Palsmane Nr. 901

Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 

Smiltenes pagasts Nr. 904

Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 

Variņi Nr. 907

Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads 

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada Vēlēšanu komisija

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider