2020. gada 30. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenojot projektu, iegādātas vestes pūtēju orķestrim “Smiltene”

 

BDR “Vidzemes pūtēju orķestris” ir realizējis projektu Nr. 2019/AL10/6/A019.22.04/2 “Vestes pūtēju orķestrim “Smiltene”” – orķestra vajadzībām ir iegādātas 50 vestes ar oderi. Projekts tika īstenots, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpāsākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” finansējumu.

Projekta ietvaros pūtēju orķestra “Smiltene” dalībniekiem tika iegādātas 50 vestes ar oderi. Jaunās vestes orķestranti vilks, pārstāvot sevi un savu novadu vietēja un Latvijas mēroga pasākumos un gājienos.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 3474,00. No tām ELFLA publiskais finansējums – EUR 3126,60, BDR “Vidzemes pūtēju orķestris” līdzfinansējums – EUR 347.40. Vestes izgatavoja iepirkuma procedūras uzvarētājs – IK “Iveta Pumale”.

Pūtēju orķestra “Smiltene” dalībnieki un abi tā diriģenti – Pēteris Vilks un Jānis Silakalns -, priecājas par projekta realizāciju – vestes izgatavojusi Smiltenes novada pieredzes bagāta meistare un valkās Smiltenes novadā dzīvojošie pašdarbības kolektīva dalībnieki. Iespēja sevi prezentēt vietēja un Latvijas līmeņa pasākumos jaunos, kvalitatīvi, vizuāli pievilcīgos un praktiskos tērpos vairo darboties prieku, kā lepnumu par savu kolektīvu.

Projekta vadītājs

Jānis Silakalns

Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider